Playlisty Kecárna
Reklama

The Crimson Kiss - Gabrielle a Lestat - text, překlad

playlist Playlist
GABRIELLE
For so many years, we’ve shared this path together
Kindred spirits in search of history
For you, the Holy Grail is where we come from
But it’s a different road I crave these days for me
GABRIELLE
Po dlouhá léta jsme sdíleli tuto stezku společně,
spřízněné duše hledající minulost.
Pro tebe je svatý grál odkud jsme vzešli,
avšak já toužím po jiné cestě v těchto dnech...
You dwell so on the dawn of our creation
In search of ghosts from our mythology
For now, the wonders that the world can offer
Mean more to me than ancient family trees
Přebýváš na úsvitě našeho stvoření,
pátrající po duších z našich mýtů.
Právě teď, zázraky, jež může svět nabídnout,
pro mě znamenají víc než starověké rodokmeny.
To hear the waves pound the timbers of a schooner
Fighting up the coastline of Cape Horn
To travel in the shadows of the longboats
To where the giants of the Arctic Ice were born
Slyšet vlny bušit do trámů škuneru
bojujícího až k pobřeží Mysu Horn...
Cestovat ve stínech dlouhých lodí,
tam, kde byli zrozeni obři z arktického ledu.
Or the dangers of the deep dark Congo River
Where the crocodile hunts and the python strikes
To watch another predator in action
Could rejuvenate some meaning in your life
Nebo nebezpečí hloubky temné řeky Congo,
kde krokodýl loví a hroznýš útočí...
Vidět ostatní predátory při činu
by mohlo osvěžit smysl ve tvém životě.
The thrill to hunt in such exotic places
I can almost taste those beauties in Siam
The brown-skinned boys of Mikonos and Rangoon
The shy Chinese behind their painted fans
Vzrušení z lovu na tolika exotických místech...
Můžu téměř okusit ty krásy Siamu!
Hoši s hnědou kůží v Mykénách a Rangúnu,
plaší Číňané za svými malovanými vějíři...
My need to go is hard to fight
I want to gaze upon this world
Just like the Northern Lights
And of all the things about you
That I’m going to miss
Is the bond we formed together
Through this Crimson Kiss
Má touha jít, je těžké bojovat,
chci se zahledět na tento svět,
stejně jako Polární záře!
A ze všeho tvého,
nejvíc budu postrádat
to pouto, které jsme stvořili společně...
...skrz ten krvavý polibek.
My son so dear, the world’s out there
Mystery calls and I can’t resist
But you and I have memories
Bound together by the Crimson Kiss
Můj synu, tolik drahý, vnějšího světa
záhady volají a já nemohu odolat.
Ale ty a já máme vzpomínky,
spojeni dohromady krvavým polibkem.
LESTAT (mluví)
I did not give you the Dark Gift
so you could turn and walk away from me.
LESTAT (mluví)
Nevěnoval jsem ti Temný dar,
aby ses otočila a odešla ode mně!
GABRIELLE (mluví)
I gave you the gift of life
knowing that someday you would walk away from me!
GABRIELLE (mluví)
Dala jsem ti dar života
vědouc, že jednoho dne ode mně odejdeš!
The wellspring of my strength unrestricted
There’s so little I could fail to endure
I could face a trek across the Himalayas
Survive the freezing mists of Scottish moors
Pramen mé síly je neomezený,
je tu tak málo věcí, v nichž bych mohla ztratit svou výdrž.
Mohla bych čelit pouti přes Himaláje,
přežít mrazivé mlhy skotských vřesovišť.
My need to go is hard to fight
I want to gaze upon this world
Just like the Northern Lights
But of all the things about you
That I’m going to miss
Is the bond we’ve formed together
Through this Crimson Kiss.
Má touha jít, je těžké bojovat,
chci se zahledět na tento svět,
stejně jako Polární záře!
A ze všeho tvého,
nejvíc budu postrádat
to pouto, které jsme stvořili společně...
...skrz ten krvavý polibek.
My son so dear, the world’s out there
Mystery calls and I can’t resist
But you and I have memories
Bound together by the Crimson Kiss
Můj synu, tolik drahý, vnějšího světa
záhady volají a já nemohu odolat.
Ale ty a já máme vzpomínky,
spojeni dohromady krvavým polibkem.
My son so dear, the world’s out there
Mystery calls and I can’t resist
But you and I have memories
Bound together by the Crimson Kiss!
Můj synu, tolik drahý, vnějšího světa
záhady volají a já nemohu odolat.
Ale ty a já máme vzpomínky,
spojeni dohromady krvavým polibkem!

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

San Francisco

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.