Playlisty Kecárna
Reklama

Nothing here - Gabrielle a Lestat - text, překlad

playlist Playlist
GABRIELLE
I see the longing in your eyes,
You always were the dreaming child...
This house is old and torn apart,
It holds no future, has no heart.
GABRIELLE
Vidím touhu ve tvých očích,
tys byl vždycky zasněné dítě...
Tenhle dům je starý a rozerván,
nepřináší žádnou budoucnost, nemá srdce.
You will only suffer if you stay,
These cold grey walls will have their way.
I beg of you to free your mind
And leave this sinking ship behind.
Budeš jedině trpět, pokud zůstaneš,
tyhle studené šedivé stěny budou mít svou cestu.
Zapřísahám tě, osvoboď svou mysl
a nech tuto potápějící se loď za sebou.
There's nothing here, you don't belong,
You must escape while you're still young.
The path for you is bright and clear;
I tell you boy there's nothing here.
Tady nic není, nepatříš sem,
musíš uniknout, dokud jsi ještě mladý.
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu, tady nic není.
LESTAT (mluví)
If I leave, you would have noone.
LESTAT (mluví)
Kdybych odešel, neměla bys nikoho.
GABRIELLE
{...mluví...}
GABRIELLE
{...mluví...}
The colours run so deep out there,
Find joy to trade for this despair.
Go seek the wonders of the stage,
Of music and the printed page.
Barvy jsou tam tolik vřelé,
najdi si štěstí místo téhle beznaděje.
Jdi objevovat zázraky divadla,
hudby a tištěných stran.
The time is now I beg of you,
Cast off the old embrace the new.
Drink deep of life and love my son
And damn this house to kingdom come.
Teď přišel ten čas, zapřísahám tě,
odvrhni staré, přijmi nové.
Pij z hlubin života a lásky, můj synu,
a zatrať tento dům než přijde království (Boží).
{...mluví...} {...mluví...}
LESTAT (mluví)
Mother!
LESTAT (mluví)
Matko!
There's nothing here, your heart tenants
will lease your soul to world ?remnants.
The path for you is bright and clear;
I tell you that there's nothing here.
GABRIELLE
Tady nic není, nájemci tvého srdce
si pronajmou tvou duši pro zbytek světa.
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu, tady nic není.
The path for you is bright and clear;
I tell you boy - there's nothing here...
Stezka pro tebe je jasná a čistá;
říkám ti, hochu - tady nic není...

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

San Francisco

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.