Playlisty Kecárna
Reklama

I want more! - Claudia - text, překlad

playlist Playlist
CLAUDIA
Don't chastise me, I'm a child
Acting as a child does.
You blind me with lifeless dolls
When what I want is blood.
CLAUDIA
Nekárejte mě, jsem jen dítě,
chovám se, jak se děti chovají.
Oslepujete mě neživými pannenkami,
zatímco to, co chci, je krev.
You took me from the streets
to complete this union
Do you expect some little saint,
kneeling for communion?
Vzali jste mě z ulic
pro dovršení tohoto spojení.
Očekáváte nějakého malého světce
klečícího při přijmání?
I want more!
I want mo-o-o-ore!
Já chci víc!
Já chci ví-í-íc!
Look at you, you disapprove
Like two fussy mothers
Who are you to criticize
the habits of another?
Koukněte na sebe, vy nesouhlasíte,
jako dvě povykující matky.
Kdo jste, abyste kritizovali
návyky ostatních?
Did I rock the family boat
by dining on the help?
Aren't I just the little beast?
Well, I can't stop myself!
Rozhoupala jsem rodinný člun
svým stolováním bez zábran?
Nejsem pouze malá bestie?
Fajn, nedokážu se zastavit!
I want more, I want mo-o-o-ore! Já chci víc, já chci ví-í-íc!
I don't want their milk and honey,
They can keep their fine herb teas.
I don't need their chocolate hot and sweet,
It's thick and red for me.
Nechci jejich mléko a med,
můžou si nechat své jemné bylinné čaje.
Nepotřebuji jejich čokoládu, horkou a sladkou,
pro mně je hustá a rudá.
For everyone that comes along,
knocking on this door.
Don't blame me, it's your fault, that I want more!
Pro každého, kdo jde kolem,
klepajíc na tyto dveře.
Neobviňujte mně, je to vaše vina, že chci víc!
{.......mluví se......} {.......mluví se......}
CLAUDIA
Look at me, I'm so sweet,
I'm innocent and charming
But all you see is some spoiled brat,
A child so demanding
CLAUDIA
Koukněte na mě, jsem tak sladká,
jsem nevinná a okouzlující.
Ale vše, co vidíte, je nějaký rozmazlený fracek,
dítě příliš náročné...
Don't fuss so!
You both know the rapture of the bite.
Is not monstrous,
It's just glorious healthy appetite
Nepovykujte tak!
Oba znáte extázi z kousnutí.
To není monstrózní,
je to jen báječný zdravý apetit!
And I want more!
I want more!
A já chci víc!
Chci víc!
Should I be the little miss,
And while away the hours?
I think not, I'd rather hunt
Then cut up paper flowers.
Měla bych být malá slečna,
zatím, co ubýhají hodiny?
Myslím, že ne, raději bych lovila
pak roztrhala papírové květiny.
Thanks to you, the things I do
Verge on the obscene
What a pair of hypocrites
Well this cat wants her cream!
Díky vám, věci, které dělám,
hraničí s obscéností.
Jaký párek pokrytců,
tak tahle kočka chce svou smetanu!
I want more!
I want more!
I want mo-o-o-ore!
Já chci víc!
Chci víc!
Chci ví-í-íc!
{.......mluví se......} {.......mluví se......}
CLAUDIA
I wonder through the streets at night
and find a charming couple
Who fear that such an angel lost,
Could find herself in trouble
CLAUDIA
V noci bloudím ulicemi
a hledám okouzlující pár,
který se obává, že takový ztracený anděl
by se mohl dostat do potíží.
They can't resist my trembling lip
My eyes so filled with tears
They rest my head upon their neck
(Claudia Bites Her Pillow)
'Oh Dear'
Nemohou odolat mým rozechvělým rtům,
mým očím tak plným slz.
Složí mou hlavu na svůj krk.
(Claudia se zakousne do svého polštáře)
"Ach drazí."
Mo-o-o-ore!
I want more!
I want mo-o-o-ore!
Ví-í-íc!
Já chci víc!
Chci ví-í-íc!
I don't want their milk and honey,
They can keep those fine herb teas!
Nechci jejich mléko a med,
můžou si nechat své jemné bylinné čaje.
I don't need their chocolate hot and sweet,
It's thick and red for me.
Nepotřebuji jejich čokoládu, horkou a sladkou,
pro mně je hustá a rudá.
For everyone that comes along,
knocking on this door
Don't blame me, its your fault,
That I want more!
Pro každého, kdo jde kolem,
klepajíc na tyto dveře.
Neobviňujte mně, je to vaše vina,
že chci víc!
I want mo-o-o-ore! Já chci ví-í-íc!
I want more!
I want mo-o-o-ore!
Já chci víc!
Chci ví-í-íc!
I want more!! Já chci víc!

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Broadway

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.