Playlisty Kecárna
Reklama

From The Dead - Lestat - text, překlad

playlist Playlist
LESTAT
Before today, this bloody field
was my own hunting ground.
I stalked my prey, I tracked it down,
and moved without a sound.
LESTAT
Do dneška bylo to krvavé pole
mým vlastním lovištěm.
Stopoval jsem svou kořist, sledoval ji
a pohyboval se neslyšen.
Then, like a plague, this wolf pack came
and tipped the scales of change.
How strange to be the hunter
and then become the game.
Pak, jako mor, přišla tahle vlčí smečka
a naklonila váhy změny.
Jak zvláštní je být lovcem
a potom začne hra.
What I set out to kill found me
and, henceforth, blood did flow.
My horse came out from under me,
my dogs died in the snow.
Co jsem chtěl zabít si mě našlo
a dál už tekla krev.
Můj kůň padl pode mnou,
mí psi zemřeli ve sněhu.
But fear was never present,
I was calm and unafraid.
The man I was before this fight
is ever changed today.
Ale strach nebyl nikdy přítomen,
zůstal jsem klidný a nebojácný.
Muž, jímž jsem byl před tímto bojem,
se dnes pro vždy změnil.
My blood, it roars like thunder
in this mortal breast,
Purified by battle
and the smell of death.
Moje krev burácí jako hrom
v mé smrtelné hrudi,
očištěná bojem
a pachem smrti.
The blood-red scent of slaughter fills my lungs.
And from the dead this new awakening comes.
Krvavě rudá vůně porážky naplňuje mé plíce
a od mrtvých tohle nové probuzení vzešlo.
And from the dead I feel a strength
I've never known,
A thrill that fills my heart,
yet chills me to the bone.
A od mrtvých cítím sílu,
kterou jsem nikdy nepoznal,
vzrušení, jež naplňuje moje srdce,
mrazí mě až do morku kostí.
And from the dead, the power of the wolf is torn.
It seems as if from death a whole new world is born.
A od mrtvých, síla vlka je rozervaná.
Zdá se, že od smrti se zcela nový svět rodí.
And from the dead I feel a strength
I've never known,
A thrill that fills my heart,
yet chills me to the bone.
A od mrtvých cítím sílu,
kterou jsem nikdy nepoznal,
vzrušení, jež naplňuje moje srdce,
mě mrazí až do morku kostí.
And from the dead, the power of the wolf is torn.
It seems as if from death a whole new world is born.
A od mrtvých, síla vlka je rozervaná.
Zdá se, že od smrti se zcela nový svět rodí.
See me... wolfkiller!
See me... wolfkiller!
See me!
Hleďte na mě... vlkobijec!
Hleďte na mě... vlkobijec!
Hleďte na mě!

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Video přidala Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Broadway

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.