Playlisty Kecárna
Reklama

From The Dead Beautiful Boy - Lestat - text, překlad

playlist Playlist
LESTAT
It suits me well, this modern world
The righteous find depraved
For one who's lived three centuries
A stranger to the grave
LESTAT
Docela dobře se mi hodí tento moderní svět.
Spravedlivý nález, zvrácený
pro toho, kdo žil tři staletí.
Cizinec z hrobu.
The years roll by, and rules that I
Was taught to honor and revere
In this new age of telling all
Seem threats exempt of fear
Roky plynou a pravidla,
která jsem se naučil ctít a uznávat
v této nové době říkání všeho
se zdají jako hrozby zbavené strachu.
I've read in recent times the claims
That literature has made
The image of my kind is just
A comic book charade
They demonized this thing that I became
The truth is lost, the cliches still remain
Nedávno jsem četl tvrzení,
která literatura stvořila.
Obraz mého druhu je pouze
šaráda v komických knihách.
Démonizují tu věc, jíž jsem se stal,
pravda je ztracena, klišé stále zůstávají.
And from the dead there springs a tale that must be told
And epic life connected
Through a single thread of gold
And how from death into damnation I was hurled
A od mrtvých pramení příběh, který musí být pověděn
a epický život je do něj připojen
skrz jediné vlákno zlata
i jak jsem byl mrštěn od smrti k zatracení...
It's time this vampire shared his story with the world! Je na čase, aby tento upír sdílel svůj příběh s celým světem!
----------- ----------
In the winter of my twenty-first year I went out alone on horseback to kill a pack of wolves. V zimě mého jednadvacátého roku jsem si vyjel sám na koni, abych pobil smečku vlků.
(citace z knihy Upír Lestat, začátek 2. kapitoly)

Text přidala Akhlis

Text opravila Akhlis

Překlad přidala Akhlis

Překlad opravila Akhlis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

San Francisco

Reklama

Soundtrack - Lestat The Musical texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.