Playlisty Kecárna
Reklama

True to Your Heart - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Baby, I knew at once that you were meant for me
Deep in my soul, I know that I'm your destiny
Though you're unsure
Why fight the tide
Don't think so much
Let your heart decide
Kotě, hned jsem věděl, co pro mě znamenáš
Hluboko ve své duši, vím, že jsi můj osud
I když jsi nejistá
Proč bojovat proti přílivu
Nepřemýšlej tolik
Nech své srdce rozhodnout
Baby, I see your future, and it's tied to mine
I look in your eyes and see you searching for a sign
But you'll never fall
Till you let go
Don't be so scared
Of what you don't know
Kotě, vidím tvou budoucnost a je svázána s mou
Dívám se do tvých očí a vidím, že hledáš znamení
Ale nikdy nespadneš
Dokud necháš jít
Neboj se tolik
Toho, co neznáš
True to your heart
You must be true to your heart
That's when the heavens will part
And, baby, shower you with my love
Open your eyes
Your heart can tell you no lies
And when you're true to your heart
I know it's gonna lead you straight to me
Věrni svému srdce
Musíš být věrná svému srdci
To je, když se nebe rozdělí
A, kotě, osprchuje tě mou láskou
Otevři oči
Tvé srdce nemůže říct lži
A když jsi verná svému srdci
Vím, že tě dovede přímo ke mě
Someone ya know is on your side, can set you free
I can do that for you if you believe in me
Why second guess what feels so right?
Just trust your heart
And you'll see the light!
Někdo víš, že je po tvém boku, může tě osvobodit
Můžu to pro tebe udělat jesli ve mě věříš
Proč druhý hádá, jaké pocity jsou správné?
Jen věř svému srdci
A uvidíš světlo!
True to your heart Věrni svému srdci
Girl, my heart is driving me to where you are
You can take both hands off the wheel and still get far
Be swept away
Enjoy the ride
You won't get lost
With your heart to guide you
Děvče, moje srdce mě veze tam, kde jsi ty
Můžeš dát obě ruce z kola a stále jet rychle
Směť to
Užij si jízdu
Neztratíš se
Se svým srdcem jako průvodcem
True to your heart
You must be true to your heart
That's when the heavens will part
And, baby, shower you with my love
Open your eyes
Your heart can tell you no lies
And when you're true to your heart
I know it's gonna lead you straight to me
Věrni svému srdce
Musíš být věrná svému srdci
To je, když se nebe rozdělí
A, kotě, osprchuje tě mou láskou
Otevři oči
Tvé srdce nemůže říct lži
A když jsi verná svému srdci
Vím, že tě dovede přímo ke mě
Open your heart
You must be true to your heart
That's when the heavens will part
And, baby, shower you with my love
Open your eyes
Your heart will tell you no lies
And when you're true to your heart
I know it's gonna lead you straight to me
True to your heart
Otevři srdce
Musíš být věrná svému srdci
A když jsi verná sv=mu srdci
Vím, že tě povede přímo ke mě
Otevři oči
Tvé srdce nemůže říct lži
A když jsi verná svému srdci
Vím, že tě dovede přímo ke mě
Věrni svému srdci
When things are gettin' crazy
And you don't know where to start
Keep on believin', baby
Just be true to your heart
When all the world around you
It seems to fall apart
Keep on believin', baby
Just be true to your heart
True to your heart
Když se věci stávají šílenější
A nevíš, kde začít
Dál věř, zlato
Jen buť věrna svému srdci
Když je celý svět kolem tebe
Zdá se že se rozpadá
Dál věř, zlato
Jen věř smému srdci
Věrni svému srdci

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mulan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.