Playlisty Akce
Reklama

Reflection by Christina Aguilera - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Look at me
You may think you see
Who I really am
But you'll never know me
Every day
It's as if I play a part
Now I see
If I wear a mask
I can fool the world
But I cannot fool my heart
Podívej se na mě
Možná si myslíš, že vidíš
Kdo opravdu jsem
Ale nikdy mě nepoznáš
Každý den
Je to jako bych hrála roli
Teď vidím
Že jestli nosím masku
Můžu oklamat svět
Ale nemůžu oklamat svoje srdce
Who is that girl I see
Staring straight back at me?
When will my reflection show
Who I am inside?
Kdo je ta dívka, kterou vidím
Dívající se přímo na mě?
Kdy můj odraz ukáže
Kdo jsem uvnitř?
I am now
In a world where I
Have to hide my heart
And what I believe in
But somehow
I will show the world
What's inside my heart
And be loved for who I am
Teď jsem
Ve světe, kde já
Musím skrývat své srdce
A to v co věřím
Ale nějak
Ukážu světu
Co je uvnitř mého srdce
A budu milována za to, kdo jsem
Who is that girl I see
Staring straight back at me?
Why is my reflection
Someone I don't know?
Must I pretend that I'm
Someone else for all time?
When will my reflection show
Who I am inside?
Kdo je ta dívka, kterou vidím
Dívající se přímo na mě?
Proč je můj odraz
Někdo koho neznám?
Musím předstírat, že jsem
Někdo jiný po celou dobu?
Kdy můj odraz ukáže
Kdo jsem uvnitř?
There's a heart that must be
Free to fly
That burns with a need to know
The reason why
Je to srdce, které musí být
Volné kvůli vzletu
Které hoří potřebou vědět
Důvod proč
Why must we all conceal
What we think, how we feel?
Must there be a secret me
I'm forced to hide?
I won't pretend that I'm
Someone else for all time
When will my reflection show
Who I am inside?
When will my reflection show
Who I am inside?
Proč musíme tajit
Co si myslíme, jak se cítíme?
Musím tu existovat tajná já
Kterou jsem nucena skrývat?
Nebudu předstírat, že jsem
Někdo jiný po celou tu dobu
Kdy můj odraz ukáže
Kdo jsem uvnitř?
Kdy můj odraz ukáže
Kdo jsem uvnitř?

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mulan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.