Playlisty Akce
Reklama

Honor To Us All - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

This is what you give me to work with?
Well, honey, I've seen worse
We are gonna turn this sow's ear
Into a silk purse
We'll have you
Washed and dried
Primped and polished till you glow with pride
Trust my recipe for instant bride
You'll bring honor to us all
Tohle mi dáváš na práci?
Dobře, zlato, viděla jsem horší
Změníme tohle prasečí ouško
V čisté hedvábí
Budeme tě
Mýt a sušit
Oblékat a leštit dokud nebudeš zářit hrdostí
Věř mému receptu na okamžitou nevěstu
Přineseš nám všem čest
Wait and see
When we're through
Boys will gladly go to war for you
With good fortune and a great hairdo
You'll bring honor to us all
Počkej a uvidíš
Až skončíme
Kluci rádi pro tebe půjdou do války
Díky štěstí a skvělým účesem
Přineseš nám všem čest
A girl can bring her family
Great honor in one way
By striking a good match
And this could be the day
Dívka může přinést své rodině
Velkou čest jedním způsobem
Tím, že udeří v dobrém boji
a tohle by mohl být ten den
Men want girls with good taste
Calm
Obedient
Who work fast-paced
With good breeding
And a tiny waist
You'll bring honor to us all
Muži chtějí dívky s dobrým vkusem
Klidnou
Poslušnou
Která pracuje pilně
Dobře rodí
A útlým pasem
Přineseš nám všem čest
We all must serve our emperor
Who guards us from the Huns
A man by bearing arms
A girl by bearing sons
Všichni musíme sloužit našemu císaři
Který nás chrání před Huny
Muž nosí zbraň
Dívka dává syny
When we're through you can't fail Like a lotus blossom soft and pale
How could any fellow say "No sale"
You'll bring honor to us all
Až skončíme nemůžeš selhat
Jako lotosový květ jemná a bledá
Jak některý kolega říká "není na prodej"
Přineseš nám všem čest
Beads of jade for beauty
You must proudly show it
Now add a cricket just for luck
And even you can't blow it
Korálky z nefritu pro krásu
Musíš hrdě ukázat
Teď přidej cvrčka pro štěstí
A nemůžeš vyhořet
Ancestors
Hear my plea
Help me not to make a fool of me
And to not uproot my family tree
Keep my father standing tall
Předkové
Slyšte mou omluvu
Pomozte mi neudělat ze sebe blázna
A nevykořenit rodinný strom
Ať můj otec dál stojí vzpřímeně
Scarier than the undertaker
We are meeting our matchmaker
Destiny
Guard our girls
And our future as it fast unfurls
Please look kindly on these cultured pearls
Each a perfect porcelain doll
Děsivější než hrobník
Setkáváme se s naší dohazovačkou
Osude
Hlídej naše dívky
A naše budoucnost se rychle rozvijí
Prosím dívej s laskavostí na tyhle vypěstované perly
Každá je perfektní porcelánová panenka
Please bring honor to us
Please bring honor to us
Please bring honor to us
Please bring honor to us
Please bring honor to us all
Prosím, přines nám čest
Prosím, přines nám čest
Prosím, přines nám čest
Prosím, přines nám čest
Prosím, přines nám všem čest

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mulan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.