Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Bái xuě fā liàng jīn yè pū mǎn shān shàng
méi yǒu jiǎo yìn de dì fāng
gū lì de wāng guó hěn huāng liáng
wǒ shì zhè lǐ de nǚ huáng
fēng zài hū xiào
xiàng xīn lǐ de fēng bào yī yàng
zhǐ yǒu tiān zhī dào
wǒ shòu guò de shāng

Bié ràng tā men
jìn lái kàn jiàn
zuò hǎo nǚ hái
jiù xiàng nǐ de cóng qián
duǒ cáng bū ràng
tā mén kàn jiàn
yǐ beì fā xiàn

Suí tā ba
suí tā ba
huí tóu yǐ méi yǒu bàn fǎ
suí tā ba
suí tā ba
yī zhuǎn shēn bū zài qiān guà

Wǒ bū guǎn
tā mén xiǎng shuō de huà
rèn fēng chuī yǚ dǎ
fǎn zhèng bing tiān xuě dì wǒ yě bū pà

Zhè yī diǎn diǎn de jǜ lí
ràng yī qiè biàn jīn zhì
céng jing kùn ráo wǒ de kǒng jǚ
huì yuǎn lí wǒ huí yì
xiàn zài kāi shǐ ràng wǒ kàn jiàn
shì wǒ de tū pò hé jǐ xiàn
bū fen duì cuò
méi yǒu jǐ xiàn
xiàng qián

Suí tā ba
suí tā ba
gēn fēng hé tiān kōng duì huà
suí tā ba
suí tā ba
yǎn lèi bū zài diào xià
zhè ge jiā
ràng wǒ liú xià
rèn fēng chuī yǚ dǎ

Wǒ lì liàng chón kōng qì zhōng kuò sàn dào dì shàng
wǒ líng hún pán xuán zài bing kuài gè zhǒng bū tóng xíng zhuàng
wǒ sī xiǎng jié jīng biàn chéng fēng lì de shǎn guāng

Wǒ yǒng bū huí tóu kàn
yǐ wǎng huì beì mái zàng

Suí tā ba
suí tā ba
ràng wǒ zài shǔ guāng zhōng shēng huá
suí tā ba
suí tā ba
ràng wán měi beì zhēng fā
zhè gè jiā
zài yáng guāng zhī xià
rèn fēng chuī yǚ dǎ
fǎn zhèng bing tiān xuě dì wǒ yě bū pà

Text přidal Alhazred

Video přidal Alhazred

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.