Playlisty Akce
Reklama

For the first time in forever reprise - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Anna:
Please don’t shut me out again.
Please don’t slam the door.
You don’t have to keep your distance anymore.
Anna:
Prosím, neodháněj mě znovu od sebe.
Prosím, nezabouchni dveře.
Už se nemusíš držet zpátky.
Cause for the first time in forever.
I finally understand.
For the first time in forever.
We can fix this hand in hand.
Protože poprvé za celou tu věčnost.
Já konečně rozumím.
Poprvé za celou tu věčnost.
To můžeme napravit ruku v ruce.
We can head down this mountain together.
You don’t have live in fear.
Cause for the first time in forever.
I will be right here.
Můžeme odejít z této hory společně.
Nemusíš žít ve strachu.
Protože poprvé za celou tu věčnost.
Budu právě tady.
Elsa:
Anna
Please go back home.
Your life awaits.
Go enjoy the sun and open up the gates.
Elsa:
Anno
Prosím, vrať se zpět domů.
Svůj život měj.
Užívej si slunce a brány otvírej.
Anna:
Yeah, but...
Anna:
Ano,ale...
Elsa:
I know.
You mean well, but leave me be.
Yes, I’m alone, but I’m alone and free!
Just stay away and you’ll be safe from me.
Elsa:
Já,vím.
Myslíš to dobře, ale nech mě být.
Ano, jsem sama ale jsem sama a volná!
Jen straň se mě a budeš v bezpečí.
Anna:
Actually we’re not!
Anna:
Ve skutečnosti nejsme!
Elsa:
What do you mean you’re not?
Elsa:
Co tím myslíš, že nejste?
Anna:
I get the feeling you don’t know.
Anna:
Mám pocit, že to nevíš.
Elsa:
What do I not know?
Elsa:
Co nevím?
Anna:
Arendelle’s in deep, deep, deep,
deep snow .
Anna:
Arendelle je hluboce, hluboce, hluboce,
hluboce pod sněhem.
Elsa:
What?!
Elsa:
Co?!
Anna:
You’ve kind of set off an eternal winter...
Everywhere.
Anna:
Tak nějak jsi vypustila věčnou zimu...
Všude.
Elsa:
Everywhere?
Elsa:
Všude?
Anna:
Well, it’s okay, you can just unfreeze it.
Anna:
Je to v pořádku, můžeš to nechat rozmrznout.
Elsa:
No, I can't. I don't know how!
Elsa:
Ne, nemůžu. Nevím jak!
Anna:
Sure you can! I know you can!
Anna:
Jistě že víš! Vím, že můžeš!
Anna:
Cause for the first time in forever
Anna:
Protože poprvé za celou tu věčnost
Elsa:
I'm such a fool!
I can't be free!
Elsa:
Jsem takový blázen!
Já nemohu být volná!
Anna:
You don’t have to be afraid
Anna:
Nemusíš se bát
Elsa:
No escape from the storm inside of me.
Elsa:
Žádný způsob jak ze mě dostat tu bouři.
Anna:
We can work this out together.
Anna:
Můžeme to udělat společně.
Elsa:
I can’t control the curse!
Elsa:
Nemůžu ovládanout kletbu!
Anna:
We’ll reverse the storm you’ve made.
Anna:
Společně zvrátíme bouři kterou jsi vytvořila.
Elsa:
Anna, please! You’ll only make it worse!
Elsa:
Anno, prosím! Jen to zhoršuješ!
Anna:
Don’t panic!
Anna:
Nepanikař!
Elsa:
There’s so much fear.
Elsa:
Je tu tolik strachu.
Anna:
We’ll make the sun shine bright.
Anna:
Nech slunce zazářit.
Elsa:
You’re not safe here!
Elsa:
Nejsi tu v bezpečí!
Anna:
We can face this thing together.
Anna:
Můžeme tomu čelit společně.
Elsa:
No!
Elsa:
Ne!
Anna:
We can change this winter weather.
And everything we’ll be...
Anna:
Můžeme změnit tohle zimní počasí.
A všechno bude...
Elsa:
I can’t!
Elsa:
Nemůžu!

Text přidala Shadows_Die

Text opravil gohman

Video přidala Elsa315

Překlad přidala Shadows_Die

Překlad opravil gohman

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Frozen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.