Playlisty Akce
Reklama

For The First Time In Forever - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Anna:
The window is open!
So's that door!
I didn't know they did that anymore
Who knew we owned eight thousand
salad plates?
For years I've roamed these empty halls
Why have a ballroom with no balls?
Finally they're opening up the gates!
Anna:
Okno je otevřené!
Stejně tak ty dveře!
Ani si nepamatuji, že to někdy udělali.
Kdo věděl, že máme osm tisíc
salatových talířů?
Léta jsem procházela těmito prázdnými místnostmi.
Proč mít plesový sál bez plesů?
Konečně otevírají brány!
There'll be actual real live people
It'll be totally strange
But wow! Am I so ready for this change
Budou tu skuteční opravdoví lidé
Bude to hrozně zvláštní
Ale wow Jsem připravena na tuhle změnu?
'Cause for the first time in forever
There'll be music, there'll be light
For the first time in forever
I'll be dancing through the night
Protože poprvé za celou tu věčnost
Tu bude hudba, bude tu světlo
Poprvé za tu věčnost
Protancuji celou noc.
Don't know if I'm elated or gassy
But I'm somewhere in that zone
Cause for the first time in forever
I won't be alone
Nevím, jestli jsem nadšená nebo vyděšená
Ale někde mezitím jsem
Protože poprvé za celou tu věčnost
Nebudu sama
I can't wait to meet everyone!
What if I meet The one?
Nemohu se dočkat, až se se všemi poznám!
Co když potkám Toho pravého?
Tonight imagine me gown and all
Fetchingly draped against the wall
The picture of sophisticated grace
I suddenly see him standing there
A beautiful stranger, tall and fair
I wanna stuff some chocolate in my face
Představte si mě dnes večer, róba a to všechno
Svůdně opřená o zeď
Obraz sofistikované vznešenosti
Najednou ho spatřím, jak tam stojí
Krásný cizinec, vysoký a nádherný
Chci si nacpat čokoládu do pusy
But then we laugh
and talk all evening,
Which is totally bizarre
Nothing like the life I've lead so far
Ale potom se budeme společně smát
a propovídáme celý večer,
Což je naprosto bizarní
Nic takového jsem v životě nezažila.
For the first time in forever
There'll be magic, there'll be fun
For the first time in forever
I could be noticed by someone
Poprvé za celou tu věčnost
Tu budou kouzla, bude tu zábava
Poprvé za celou tu věčnost
By si mě někdo mohl všimnout
And I know it is totally crazy
To dream I'd find romance
But for the first time in forever
At least I've got a chance
Vím, že je naprosto šílené
snít, že prožiji romanci.
Ale poprvé za celou tu věčnost
Dostanu alespoň šanci
Elsa:
Don't let them in, don't let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don't feel, put on a show
Make one wrong move and everyone will know
Elsa:
Nepouštěj je dovnitř, nenech je to spatřit.
Buď hodnou dívkou, kterou vždy musíš být
Skrývej, popři city své, je to jen hra!
Jeden špatný pohyb a všichni se to dozvědí.
Elsa: But it's only for today
Anna: It's only for today
Elsa: Ale je to jenom dnes
Anna: Je to jenom dnes
Elsa: It's agony to wait
Anna: It's agony to wait
Elsa: To čekání je příšerné
Anna: To čekání je příšerné
Elsa: Tell the guards to open up the gates
Anna: The gates
Elsa: Řekněte strážím, ať brány otevřou brány
Anna: Brány
Anna For the first time in forever
Elsa: Don't let them in, don't let them see
Anna: Poprvé za celou tu věčnost
Elsa: Nepouštěj je dovnitř, nenech je to spatřit.
Anna: I'm getting what I'm dreaming of
Elsa:
Be the good girl you always have to be
Anna: Budu mít to, o čem jsem snila
Elsa:
Buď hodnou dívkou, kterou vždy musíš být
Anna: A chance to change my lonely world
Elsa: Conceal
Anna: Šanci změnit svůj osamělý svět
Elsa: Skrývej
Anna:
A chance to find true love
Elsa:
Conceal, don't feel
Don't let them know
Anna:
Šanci najít pravou lásku
Elsa:
Skrývej, popři své city
Ať se nic nedozví
Anna:
I know it all ends tomorrow,
So it has to be today
'Cause for the first time in forever
For the first time in forever
Nothing's in my way!
Anna:
Vím, že to vše zítra skončí
Takže to musí být dnes!
Protože poprvé za celou tu věčnost
Poprvé za celou tu věčnost
Nic mi nestojí v cestě!

Text přidala TFTka

Text opravila Cecil2000

Video přidal parisek

Překlad přidala Markiy

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Frozen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.