Playlisty Kecárna
Reklama

Elise, the Spider Queen - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The Shadow Isles... They say they don't exist. Mythical islands haunted by ghosts and spectres, tales to frighten children, but I know better... I have been there. Ostrovy Stínů.. Říkají, že neexistují
Bájné ostrovy pronásledované duchy a přízraky,
příběhy ke strašení dětí, ale já to vím nejlépe... Já
jsem tam byla.
When I first set foot there I immediately knew something was wrong with that place. My skin crawled, and in the pit of my stomach I felt a terrible revultion, life didn't belong there, but I also knew... somehow deep inside I knew, that the islands welcomed me... they wanted me. Když jsem tam poprvé přišla, ihned jsem poznala, že něco na tom místě bylo špatně. Měla jsem husí kůži a uvnitř svého břicha jsem cítila příšerný odpor. Život tam nepatřil, ale také jsem věděla... hluboko uvnitř jsem věděla, že ostrovy mě vítaly... chtěly mě.
As I wandered deeper I saw death all around me.
Ghostly trees, grass and flowers engulfed me, in their horrifying radiance. It was so quiet and so... beautiful. I passed my hand trough a spectral leaf flurrying in the wind, but there was no wind. That was when I understood that death was another world, and I was at it's door.
Když jsem cestovala hlouběji, viděla jsem smrt všude kolem sebe. Strašidelné stromy a květiny mě ale uchvátily svou děsivou září. Bylo tam takové ticho a tak... nádherně. Přejela jsem rukou přeš přízračný list vlajícím ve větru, ale žádný vítr tam nebyl. To bylo když jsem pochopila, že smrt byla jiný svět a já byla u jejích dveří.
Then I heard the song, the spiders song. My companion cryed out in terror and fell to his knees, I embraced him, I told him he had nothing to fear. He was going to a better place. I will take them all to a better place... Potom jsem slyšela tu píseň, pavoučí píseň. Můj společník z hrůzy vykřikl a padl na kolena. Objala jsem jo, řekla jsem mu, že se nemá čeho bát. Šel už na lepší místo. Vezmu je všechny na lepší místo...

Text přidal iEze

Text opravila Cecil2000

Video přidal iEze

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Champion Login Screens

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.