Playlisty Akce
Reklama

The Pointer Sisters - Jump (For My Love) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Your eyes tell me how you love me
Can feel it in your heart beat
I know you like what you see
Hold me, I'll give that you need
Wrap your love around me
You're so excited, I can feel you
Getting hotter, oh baby
I'll take you down, I'll take you down
Where no one's ever gone before
And if you want more, if you want more
More, more, more
Tvoje oči mi říkají, jak mě miluješ
Cítím to ve tvém srdečním rytmu
Vím, že se ti líbí to, co vidíš
Drž mě, dám ti, co potřebuješ
Omotej svou lásku kolem mě
Jsi tak nadšená, cítím tě
Zahřívání, oh zlato
Vezmu tě dolů, vezmu tě dolů
Tam, kde ještě nikdo neodešel
A pokud chceš víc, pokud chceš víc
Víc víc víc
Jump for my love
Jump in and feel my touch
Jump you want to taste my kisses
In the night then
Skok pro mou lásku
Vkročte a pociť můj dotek
Skok, který chceš ochutnat mé polibky
V noci pak
Jump, jump for my love
Jump, I know my heart can make you happy
Jump in, you know these arms
Can feel you up
Jump, you want to taste my kisses
In the night then
Jump, jump for my love
Skok, skok pro mou lásku
Skok, vím, že mé srdce tě může potěšit
Skoč, znáš tyto zbraně
Cítím tě
Skok, chceš ochutnat mé polibky
V noci pak
Skok, skok pro mou lásku
You told me, I'm the only woman for you
Nobody does you like I do
Then make a move before you try and
Go much farther, oh baby
You're the one, you, you are the one
And heaven waits here at my door
And if you want more,
If you want more, more, more then
When you are next to me, oh I come alive
Řekl jsi mi, že jsem pro tebe jediná žena
Nikdo se ti nelíbí
Pak udělej krok, než se pokusíš a
Jdi mnohem dál, oh zlato
Ty jsi ten, ty, Ty jsi ten
A nebe tady čeká u mých dveří
A pokud chceš víc,
Pokud chceš více, více, více pak
Když jsi vedle mě, oh, ožívám
Your love burns inside
Feels so right
Come to me if you want me tonight jump
Jump if you want to taste my kisses
In the night then
Jump, jump, jump
Jump, you know my heart can
Make you happy
Jump, you know theese arms can feel you up
Jump in, you want to taste my kisses
In the night then
Jump, jump for my love
Tvoje láska hoří uvnitř
Cítím se dobře
Pojď ke mně, jestli chceš mě dnes večer skočit
Skok, pokud chceš ochutnat mé polibky
V noci pak
Skok, skok, skok
Skok, víš, že moje srdce může
Udělej si radost
Skok, víš, že tě tyto paže cítí
Skočte, chceš ochutnat mé polibky
V noci pak
Skok, skok pro mou lásku

Text přidala WTheart

Video přidal DevilDan

Překlad přidal marcel2019

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Actually

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.