Playlisty Kecárna
Reklama

Winter Wonderland/Heres Comes Santa Claus - text, překlad

Sleigh bells ring, are you listening?
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight, we’re happy tonight
Walking in a winter wonderland
Zvonky sání zvoní, posloucháš?
Na dráze se sníh třpytí
Nádherný pohled, dnes jsme šťastní
Procházíme se nádhernou zimou
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus
Right down Santa Claus Lane
Vixen, Blitzen, all his reindeer
Pulling on the reins
Přichází Santa Klaus, přichází Santa Klaus
Rovnou po Santa Klausovské dráze
Vixen, Blitzen, všichni jeho soby
Tahá za otěže
Gone away is the bluebird
Here to stay is a new bird
He sings a love song
While we stroll along
Walking in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
Will pretend that he is Parson Brown
He’ll say: Are you married?
We’ll say: No man
But you can do the job
When you’re in town
Modrý pták je pryč (salašník pzn.)
Zůstává nový pták
Zpívá milostný song
Zatím co chodí kolem
Prochází se nádhernou zimou
Na louce postavíme sněhuláka
Budeme předstírat že to je Parson Brown
Řekl: Jsi vdaná?
My řekneme: Chlape ne
Ale můžeš udělat tu práci
Když jsi ve městě
Later on, we’ll conspire
(Here comes Santa Claus)
As we dream by the fire
(Here comes Santa Claus)
To face unafraid
The plans that we’ve made
Walking in a winter wonderland
In the meadow we can build a snowman
(Bells are ringing, children singing)
Will pretend that he is Parson Brown
(All is merry and bright)
We’ll have lots of fun with Mr. Snowman
(Hang your stockings and say your prayers)
Until the other kiddies knock him down
(Cause Santa Claus comes tonight)
Později budeme spekulovat
(Přichází Santa Klaus)
O čem budeme snít u ohně
(Přichází Santa Klaus)
Nebojácně tomu budeme čelit
Rostlinky, které jsme vypěstovali
Procházíme se nádhernou zimou
Na louce postavíme sněhuláka
(Zvonky zvoní, dětičky zpívají)
Budeme předstírat že to je Parson Brown
(Vše je šťastné a zářivé)
Bude se skvěle bavit s panem Sněhulákem
(Pověs svou ponožku a odříkej modlitbu)
Dokud ho ostatní děcka nezničí
(Protože dnes přijde Santa Klaus)
When it snows, ain’t it thrilling
(Here comes Santa Claus)
Though your nose gets a chilling
(Here comes Santa Claus)
We’ll frolic and play the Eskimo way
(Here comes Santa Claus)
Walking in a winter wonderland
(Cause Santa Claus comes tonight)
Když sněží, není to napínavé
(Přichází Santa Klaus)
Tvého nosu se dotkne mrazení
(Přichází Santa Klaus)
Budeme zlobiví a budeme si hrát na Eskimo
(Přichází Santa Klaus)
Procházíme se nádhernou zimou
(Protože dnes přijde Santa Klaus)
Once upon a time in the LBC
Santa came up missing, he was sitting by a tree
His reindeers were near but their leader wouldn’t lead
So I took the lead, now as we proceed
This ain’t for no mistletoe, but you need to listen, yo
Just in case you didn’t know, I call this my Christmas flow
I can take you higher, higher, chestnuts roast on an open fire
Gone away, think that’s what the, what the song say
Kdysi dávno v LBC
Santa se pohřešoval, seděl pod stromem
Jeho soby byli poblíž, ale jejich vůdce nechtěl jít
Tak jsem se ujal vedění a nyní budeme postupovat
Není tu žádné jmelí, ale musíte poslouchat, yo
Pro případ, že byste nevěděli, tomuhle říkám moje Vánoční lajnička
Vezmu tě výš, výš, kaštany pečené na ohni
Myslím, že je to, co ta píseň říká
Gone away is the bluebird
(Here comes Santa Claus)
Here to stay is a new bird
(Here comes Santa Claus)
He sings a love song
While we stroll along
(Here comes Santa Claus)
Walking in a winter wonderland
(Cause Santa Claus comes tonight)
A beautiful sight, what we have tonight
(Here comes Santa Claus)
Walking in a winter wonderland
(Cause Santa Claus comes tonight)
Ho, ho, ho
Odchází, modrý pták (salašník)
(Přichází Santa Klaus)
Zůstává, nový pták
(Přichází Santa Klaus)
Zpívá milostný song
Zatím co chodí kolem
(Přichází Santa Klaus)
Prochází se nádhernou zimou
(Protože dnes přijde Santa Klaus)
Nádherný výhled, co máme dnes
(Přichází Santa Klaus)
Procházíme se nádhernou zimou
(Protože dnes přijde Santa Klaus)
Ho, ho, ho

Text přidala Andul-Kaa

Překlad přidala Andul-Kaa

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Použité písně: Winter Wonderland a Here Comes Santa Claus  (Andul-Kaa)
Reklama

Ladíme 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.