Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gosh, it disturbs me to see you Gaston
Looking so down in the dumps
Every guy here'd love to be you, Gaston!
Even when taking your lumps
There's no man in town as admired as you
You're everyone's favorite guy
Everyone's awed and inspired by you
And it's not very hard to see why
Sakra, znepokojuje mě tě takhle vidět, Gastone
Vypadáš tak zklamaně a smutně
Každý chlap zde by byl rád tebou, Gastone!
A to i s tvými starostmi
Ve městě není žádný muž tak obdivovaný jako ty
Jsi každého oblíbený chlapík
Všichni tě obdivují a inspirují se tebou
A není moc těžké vidět proč
No one's slick as Gaston
No one's quick as Gaston
No one's neck's as incredibly thick as Gaston
For there's no man in town half as manly
Nikdo není tak úhledný jako Gaston
Nikdo není tak rychlý jako Gaston
Nikdo nemá tak neuvěřitelně silný krk jako Gaston
Protože ve městě není žádný muž tak mužný
Perfect, a pure paragon! Perfektní, čistý vzor
You can ask any Tom, Dick, or Stanley
And they'll tell you whose team they'd prefer to be on
Můžeš se zeptat Toma, Dicka nebo Stanleyho
A oni ti řeknou, v čí týmu by raději byli
Who plays darts like Gaston?
Who breaks hearts like Gaston?
Who’s much more than the sum of his parts like Gaston?
Kdo hraje šipky jako Gaston?
Kdo láme srdce jako Gaston?
Kdo je mnohem víc než součet svých částí jako Gaston?
As a specimen, yes, I'm intimidating! Jako ukázka, ano, jsem zastrašující
My, what a guy, that Gaston! Bože, jaký to chlap je Gaston
I needed encouragement
Thank you, LeFou
Potřeboval jsem povzbuzení
Děkuju, LeFou
Well, there's no one as easy to bolster as you!
Too much?
Tož, není tu nikdo, koho jde tak snadno posílit, jako ty!
Je to příliš?
...Yep ...Jo
No one fights like Gaston
Douses lights like Gaston
Nikdo nebojuje jako Gaston
Neuhašuje světlo jako Gaston
In a wrestling match, nobody bites like Gaston Při zápasu nikdo nekouše jako Gaston!
When I hunt, I sneak up with my quiver
And beasts of the field say a prayer
First, I carefully aim for the liver
Then I shoot from behind
Když lovím, plížím se se svým toulcem
A zvířata na bojišti se modlí
Jako první se zaměřuju na játra
A pak vystřelím zezadu
Is that fair? Je to fér?
I don't care To mě nezajímá
No one hits like Gaston
Matches wits like Gaston
Nikdo neudeřuje jako Gaston
Nereaguje na vtip jako Gaston
In a spitting match, nobody spits like Gaston V soutěži v plivání nikdo neplive jako Gaston
Jsem zejména dobrý v plivání
I'm especially good at expectorating! Deset bodů pro Gastona
Ten points for Gaston! Jako mladík jsem jedl čtyři tucty vajíček
Každé ráno, aby mi to pomohlo vyrůst
A teď, když jsem dospělý, jím pět tuctů vajec
Takže mám zhruba velikost bárky
When I was a lad, I ate four dozen eggs
Every morning to help me get large
And now that I'm grown, I eat five dozen eggs
So I'm roughly the size of a barge!
Kdo má mozky jako Gaston?
Baví se jako Gaston?
Who has brains like Gaston?
Entertains like Gaston?
Kdo dokáže tak nekonečně zdržovat jako Gaston?
Využívám parohy a všechnu svou výzdobu
Who can make up these endless refrains like Gaston?
I use antlers in all of my decorating
Řekni to znovu
Kdo je mužem mezi muži
Kdo je skvělým úspěchem?
Nevíš to? Uhodneš to?
Zeptej se jeho fanoušků a jeho pěti přisluhovačů
Ve městě je jen jeden chlap
Kdo má úplně to všechno
Say it again
Who's a man among men?
Who's the super success?
Don't you know? Can't you guess?
Ask his fans and his five hangers-on
There's just one guy in town
Who's got all of it down...
A jeho jméno je G-A-S...T...
Věřím, že je tam další T...
Teď mi došlo, že jsem negramotný
A vlastně jsem to nikdy předtím ještě nahlas nevyhláskoval...
And his name's G-A-S...T...
I believe there's another T...
It just occurred to me that I'm illiterate
And I've never actually had to spell it out loud before...
Gaston!
Gaston!

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidala _rosabella_

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.