Playlisty Kecárna
Reklama

Be Our Guest by Ewan McGregor & Emma Thompson - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ma chère Mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair, as the dining room proudly presents... your dinnerMá drahá slečno, je naší největší pýchou a největším potěšením vás dnes večer přivítat. A teď vás zveme k relaxaci. Nechte nás vám přinést židli, přičemž vám jídelna s hrdostí představí... vaši večeři.
Be our guest! Be our guest
Put our service to the test
Tie your napkin 'round your neck, cherie
And we'll provide the rest
Soup du jour
Hot hors d'oeuvres
Why, we only live to serve
Try the grey stuff, it's delicious
Don't believe me? Ask the dishes
Buďte naším hostem! Buďte naším hostem
Otestujte naši obsluhu
Uvažte si svůj ubrousek kolem krku, drahá
A my zajistíme zbytek
Polévka dle denní nabídky
Horké předkrmy
Proč žijeme jen, abychom sloužili
Zkuste tu šedou věc, je vynikající
Nevěříte mi? Zeptejte se talířů
They can sing, they can dance
After all, Miss, this is France
And a dinner here is never second best
Go on, unfold your menu
Take a glance and then you'll
Be our guest
Oui, our guest
Be our guest!
Dokážou zpívat, dokážou tančit
Koneckonců, slečno, tohle je Francie
A večeře zde nikdy není na druhém místě
Do toho, otevřete své menu
Podívejte se a pak
Buďte naším hostem
Ano, buďte naším hostem
Buďte naším hostem
Beef ragout
Cheese soufflé
Pie and pudding, en flambé
We'll prepare and serve with flair
A culinary cabaret!
Hovězí s rýží
Sýrové soufflé
Koláč a puding, flambé
Připravíme to a naservírujeme to s chutí
Kulinářský kabaret!
You're alone
And you're scared
But the banquet's all prepared
No one's gloomy or complaining
While the flatware's entertaining
We tell jokes! I do tricks
With my fellow candlesticks!
Jste sama
A bojíte se
Ale hostina už je připravená
Nikdo není sklíčený nebo si stěžuje
Přičemž se příbory baví
Budeme vtipkovat! Já udělám triky
S mými ostatními svícny
And it's all in perfect taste
That you can bet
A to všechno je v perfektním vkusu
Na to můžete vsadit
Come on and lift your glass
You've won your own free pass
To be our guest
If you're stressed
It's fine dining we suggest
Be our guest!
Do toho, pozvedněte svoji sklenici
Vyhrála jste vlastní volný průkaz
Abyste byla naším hostem
Jestli jste vystresovaná
To je v pořádku, navrhujeme na to večeři
Buďte naším hostem!
Be our guest! Be our guest! Buďte naším hostem! Buďte naším hostem!
Life is so unnerving
For a servant who's not serving
He's not whole without a soul to wait upon
Ah, those good old days when we were useful
—Eh, Cogsworth?
Suddenly those good old days are gone
Život je tak znepokojující
Pro sluhu, který neslouží
Není celý, aniž by někomu mohl posluhovat u stolu
Ach, ty dobré staré dny, kdy jsme byli užiteční
- Že, Cogsworthe?
Najednou jsou ty dobré staré dny pryč
Too long, we've been rusting
Needing so much more than dusting
Needing exercise, a chance to use our skills
Most days, we just lay around the castle
Flabby, fat, and lazy
You walked in and oops-a-daisy
Příliš dlouho jsme rezavěli
Potřebovali víc než utírat prach
Potřebovali pohyb, šanci využít naše schopnosti
Většinu dní pouze ležíme kolem hradu
Ochablí, tlustí a líní
Vstoupila jste a zaplavilo se to tu sedmikráskami
It's a guest! It's a guest!
Sake's alive, well I'll be blessed!
Wine's been poured and thank the Lord
I've had the napkins freshly pressed
With dessert, she'll want tea
And my dear, that's fine with me
While the cups do their soft-shoein'
I'll be bubbling, I'll be brewing
Je to host! Je to host!
Zájem oživl, tož já jsem požehnána
Víno bylo nalito a díky Bohu
Já měla ubrousky nově přichystané
S dezertem, bude chtít čaj
A můj drahý, já jsem s tím v pohodě
A až budou hrnky stepovat
Já budu bublat, budu vařit
I'll get warm, piping hot
Heaven's sakes! Is that a spot?
Clean it up! We want the company impressed!
We've got a lot to do
Is it one lump or two?
For you, our guest!
Zahřeju se, budu vřelá
Proboha! Je to skvrna?
Utřete ji! Chceme ohromenou společnost!
Máme hodně co dělat
Je to jeden kus nebo dva?
Pro vás, našeho hosta
She's our guest! Ona je náš host!
She's our guest! Ona je náš host!
She's our guest! Ona je náš host!
Be our guest! Be our guest!
Our command is your request
It's been years since we've had anybody here
And we're obsessed
Buďte naším hostem! Buďte naším hostem!
Vaše žádost je naším rozkazem
Už jsou to roky, od té doby, co jsme tu někoho měli
A jsme posedlí
With your meal, with your ease
Yes, indeed, we aim to please
While the candlelight's still glowing
Let us help you, we'll keep going
Vaším jídlem, vaším pohodlím
Ano, vskutku, naším cílem je potěšit
Přičemž svícny stále září
Nechte nás vám pomoct, budeme pokračovat
Course by course, one by one
'Til you shout, "Enough! I'm done!"
Then we'll sing you off to sleep as you digest
Tonight, you'll prop your feet up
But for now, let's eat up
Be our guest!
Be our guest!
Be our guest!
Please, be our guest!
Chod po chodu, jeden po druhém
Než zakřičíte: "Dost! Jsem plná!"
Potom vám ukolébáme ke spánku, během toho, co budete trávit
Dnes večer si postavíte nohy nahoru
Ale teď to pojďme sníst
Buďte naším hostem!
Buďte naším hostem!
Buďte naším hostem!
Prosím, buďte naším hostem!

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidala _rosabella_

Překlad opravila _rosabella_

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.