Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Camelot ! Let's go back to war and violence
I'm so bored with peace and SILENCE !
Nights of evil, filled with fear
Your worst dream, that's my idea of fun !
Let darkness find it's sad ways;
Let's go back to good old bad days
No more foolish acts of kindness
Arthur and his kingdom will be mine !
Years from now, no one will bother
To recall your good King Arthur
Because all of this will be mine !
This will all be mine !
I have a plan; it includes you
You, Juliana, will lead me to Camelot
Where I will claim all this is mine
In the back of your wagons, my men will all hide
You'll sit up front as the gates open wide
Now watch me create my mechanical army with pride !
With this potion I bought from some witches
A drop on this chicken;
And watch as it switches into a weapon
That I can use at will.
Now this chicken can kill !
Ta-dah ! Behold:
A blade beak !
Stand right up and enter quickly;
I'll transform the meek
and sickly into iron men with hands of steel.
Yes, into the water ! Quickly ! Now, go, you fools !
Next stand up straight, now ! Move it along !
No, no, no, no, no, that's no good !
Prepare for the dawning of a new age:
The Ruberian age !
Year One !

(Bring on the darkness, bring on the gloom,
We are the army of death and gloom)
(Bring on the darkness, bring on the gloom,
We are the army of death and gloom)
Choral Chant continues:
Only one will be revered,
Worshipped, hated, loved, and feared!
I'd just like to say a few words:
I, me, mine!
You were mistaken if you believed
Ruber was someone who'd crumble and leave
Now I am back, and I will be staying this time!

I told you once
I told you twice!
Everything you see before you
Every last bit of it will...
be... mine!!!

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Kamelote! Vraťme se do války a násilí
Znudil mě mír a TICHO!
Noci zla naplněné strachem
Váš nejhorší sen, který mi podbízí zábavu!
Ať temnota najde svou smutnou cestu
Vraťme se do starých špatných dní
Už žádné pošetilé laskavé hraní
Artuš a jeho království bude mé!
Roky od teď, nikdo se neobtíží
K znovu povolání dobrého krále Artuše
Protože všechno tohle bude mé!
Tohle všechno bude moje!
Mám plán, který zahrnuje tebe
Ty, Juliano, veď mě na Kamelot
Kde budu nárokovat, že tohle je mé
V zadních vozech se schovají všichni mí muži
Sedneš si dopředu, až se brány otevřou dokořán
Teď mě sleduj, jak tvořím hrdě svou mechanickou armádu!
Tímto lektvarem, který jsem koupil od čarodějnic
Kapka na toto kuře
A sleduj, jak se mění ve zbraň
Kterou můžu použít dle své vůle
Teď to kuře může zabíjet!
Ta-dah! Hle:
Zubák z čepele!
Povstaňte a rychle vstupte
Změním ty pokorné
A nemocné v železné muže s rukama z ocele
Ano, do vody! Rychle! Teď, jděte, blázni!
Další stůj vzpřímeně! Hni se!
Ne, ne, ne, ne, tohle není dobrý!
Připravte se na úsvit nového věku
Ruberského věku!

(Přiveďte temnotu, přiveďte šero
Jsme armáda smrti a šera)
(Přiveďte temnotu, přiveďte šero
Jsme armáda smrti a šera)
Sborový zpět pokračuje
Pouze jeden bude uctěn
Uctíván, nenáviděn, milován a obáván!
Rád bych řekl pár slov:
Já, já, moje!
Zmýlili jste se, pokud jste věřili, že
Ruber je někdo, kdo se rozpadne a odejde
Teď jsem zpět a tentokrát zůstávám!

Řekl jsem to jednou
Řekl jsem to dvakrát!
Všechno vidíš před sebou
Každý poslední kousek bude
Bude ...můj!

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.