Playlisty Akce
Reklama

Ode to Oren Ishii - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ay yo,
I wanna dedicate this song right here to Oren Ishii
Half Chinese, half Japanisie, half American, and yo
Oh what a species
Ay yo,
Chci věnovat tuhle píseň právě Oren Ishii
Napůl Číňance, napůl Japonce, napůl Američance
Oh, jak je různorodá
A figure of perfection Postava dokonalosti
She got the sinister cat eyes
And little freckles on her complexion
Chief of the Yakusa
But she's wicked like Medusa
And she got Crazy 88 killers
That'd slice right through ya
Quick to chop a head off
Then wipe the blood off
Má zlověstné kočičí oči a malé pihy na tváři
je šéfka Yakuzy, zlá jako Medúza
Má 88 šílených zabijáků,ktěří by tě mohli rozřezat na kousky
Urvou ti hlavu a pak krev utřou
A long-range sniper shot she busts
Never let a dud off
You got a minute to pray
And a second to die
You could see the image of the devil reflectin inside her eye
Dalekonosný sniper vytřelil - toho vola nikdy nenechá utéct
Máš minutu na, aby ses modlil a sekundu na to, abys umřel
Můžeš vidět obraz ďábla v odrazu jejích očí
But since she was a little girl, yo
She never would cry
She seen so much tragedy
Let me explain to you why
Od doby kdy byla malá holka nikdy nebrečela
Viděla tolik tragédie, nech mě vysvětlit proč
She grew up on a military base
Where she had to face
The brutality of her mother and her father being erased
The blood dried from her teardrops on her cheek
You seen the smear spots
She sat, only watched
As the shogun sliced through her dear pops
Through his thick skull
Ya she's vicious, like a pit bull
And when it comes to hatred and revenge
She got a shit full
Vyrůstala na vojenské základně, kde se potýkala s brutalitou její matky a otce, které byly smazány
Usušená krev z jejích slz na tváři
Viděl jsi setřené skvrny
Seděla, pouze sledovala jako šogúna prořízla skrz
přes jeho silnou lebku
Jo, je brutální jako pitbull
A když přichází na nenávist a pomstu - to je ona
Revenge is the fire that burns inside your soul Pomsta je oheň, který hoří uvnitř tvé duše
Ay yo, she been bustin up knee caps son
Since the age of 11
But fuckin her enemy to death
That was her favorite weapon
And in death you paid in hell
Boy it can't be paid in heaven
You better get down on your knees son
And start prayin to the reverend
Bon Appetite
Boy revenge is so sweet
Especially when it's served on a cold dish
Ay yo, mlátila se od 11 let
Ušukala své nepřátele k smrti, tohle byla její oblíbená zbraň
Když umřeš, platíš v pekle, chlapče, nemůžeš to zaplatit v nebi
Raději běž dolů na kolena synu a začni se modlit k pomstě
dobrou chuť
Chlapče, pomsta je tak sladká, obzvláště když je podávána za studena¨
But she has no wish
But to cut yo day short
Like the winter solstice
And the chance to receive a slight bit of mercy from her was hopeless
Neměla žádné přání, jen ti zkrátit den jako zimní slunovrat
A šance na trochu soucitu od ní je beznadějné
Oren Ishii
Half Chinese, half Japanisie, half American
Oh, what a species
Oren Ishii,
Napůl Číňanka, napůl Japonska, napůl Američanka
Oh, jaká různorodost

Text přidal Tauloo

Video přidal Tauloo

Překlad přidala MichioHi

Překlad opravila MichioHi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.