Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's a lonely road
For the tired man
And they can see it in your face
And you'll be home in spring
I can wait till then
I heard you're on the big train
Je to osaměla cesta
Pro unaveného muže
A můžou to vidět ve Tvé tváři
A budeš doma na jaře
Můžu počkat do té doby
Slyšel jsem, že jsi v tom velkém vlaku
And all this too shall pass
This loneliness won't last for long
I wasn't there to take his place
I was ten thousand miles away
So when you hear my voice
Will you say my name?
And never forget the pain
A taky to všechno jednou pomine
Tahle samota nebude trvat dlouho
Nebyl jsem tam, abych si vzal jeho místo
Byl jsem tisíc mil daleko
Takže když slyšíš můj hlas
Řekneš mé jméno?
A nikdy nezapomeneš tu bolest
I don't want to go
But it's time to leave
And be on my mind and my destiny
Nechci jít
Ale je čas odejít
A buď v mé mysli a mém osudu
And I won't fight it in vain
I love you just the same
I couldn't know what's in your mind
But I saw the pictures, you're looking fine
A nebudu s tím marně bojovat
Miluju tě stále stejně
Nemohl jsem vědět co je ve tvé mysli
Ale viděl jsem fotky, vypadáš dobře
And there was a time
When I stood in line for love, for love, for love
But I let you go, oh, I let you go
A byl tu čas
Kdy jsem stál ve frontě na lásku, na lásku, na lásku
Ale nechal jsem tě jít, nechal jsem tě jít
And you cut apart
This broken heart
This blood this blood this blood
Oh it drains from my skin and dust
A tys roztrhla
Tohle zlomené srdce
Tahle krev, tahle krev, tahle krev
Oh proudí z mé kůže a prachu

Text přidala KriztynaM17

Video přidala KriztynaM17

Překlad přidala KriztynaM17

Překlad opravila Shadris

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Hunger Games: Catching Fire

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.