Playlisty Kecárna
Reklama

Johnny Cash - Man who comes around - text, překlad

"And I heard as it were the noise of thunder
One of the four beasts saying come and see and I saw
And behold a white horse"
"Slyšel jsem to tak, jak to bylo, zvuk hromu,
jednu ze čtyř bestií říkajíc pojd a uvidíš a já viděl
a spatřil jsem bílého koně"
There's a man going around taking names and he decides
Who to free and who to blame
every body won't be treated quite the same
There will be a golden ladder reaching down
When the man comes around
Obchází tady muž a zapisuje si jména a rozhoduje
koho osvobodit a koho obvinit, se všemi se nebude nakládat rovnocenně
bude tady zlatý žebřík až na zem,
až ten muž přijde
The hairs on your arm will stand up at the terror in each
Sip and each sup will you partake of that last offered cup
Or disappear into the potter's ground
When the man comes around
Chlupy na tvé paži se napřímí z terroru,
který ucitíš z každého doušku posledního poháru, z kterého popiješ
nebo zmizíš v hrnčířské zemi
až ten muž přijde
Hear the trumpets hear the pipers one hundred million angels singing
Multitudes are marching to a big kettledrum
Voices calling and voices crying
Some are born and some are dying
Its alpha and omegas kingdom come
Slyš trumpety a dudy, jeden milion andělů zpívá
Zástupy pochodují za zvuku velkého nebeského bubnu
Hlasy volají hlasy řvou
Někteří se rodí, jiní umírají
Je to království Alfy a Omegy
And the whirlwind is in the thorn trees
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn trees
It's hard for thee to kick against the pricks
A vichřice je v akátech
všechny panny přistřihují knoty na svých lampách
a vichřice je v akátech
Nevyplácí se se vzpírat bohu
Pokud nebude mír, nastane Armagedon
Till Armageddon no shalom no shalom
Then the father hen will call his chicken's home
The wise man will bow down before the thorn and at his feet
They will cast the golden crowns
When the man comes around
Pak stará slepice svolá svoje kuřátka domů
Moudrý muž se skloní před trůnem
u jeho nohou odlijí zlatou korunu
až ten muž přijde
Whoever is unjust let him be unjust still
Whoever is righteous let him be righteous still
Whoever is filthy let him be filthy still
Listen to the words long written down
When the man comes around
Kdokoliv je nečestný, chovej se k němu tak
kdo je poctivý, chovej se k němu tak
kdo je proradný, buď k němu stejný
řiď se písmem dávno sepsaným...
až ten muž přijde
Hear the trumpets hear the pipers one hundred million angels singing
Multitudes are marching to a big kettledrum
Voices calling and voices crying
Some are born and some are dying
Its alpha and omegas kingdom come
Slyš trumpety a dudy, jeden milion andělů zpívá
Zástupy pochodují za zvuku velkého nebeského bubnu
Hlasy volají hlasy řvou
Někteří se rodí, jiní umírají
Je to království Alfy a Omegy
And the whirlwind is in the thorn trees
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn trees
It's hard for thee to kick against the pricks
A vichřice je v akátech
všechny panny přistřihují knoty na svých lampách
a vichřice je v akátech
Nevyplácí se se vzpírat bohu
Pokud nebude mír, nastane Armagedon
In measured hundred weight and penney pound
When the Man comes around.
Měřených sto hmotnostmi a Penney librami
Až ten muž přijde.
"And I heard a voice in the midst of the four beasts
And I looked and behold, a pale horse
And his name that sat on him was Death
And Hell followed with him".
"A slyšel jsem hlas jedné z čtyř bestií
A podíval jsem se a hle, bledý kůň
A jeho jméno na něm sedícího, byla smrt
A peklo následovalo za ním ".

Text přidala metalistka66

Překlad přidala metalistka66

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.