Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

A Day In Richard's Life - text, překlad

playlist

Xanax: Close your eyes.
Open your mind.
Your journey's about to begin.
Relax your karma.
And try not to barf.
As the universe starts to spin.
Hocus Pocus.
Expialidocious.
Set your aura free.
Petrificus Totalus.
Drink deeply from the chalice.
Tell us what you see!
Ah-ha-ha-ha!

King Richard: I see a door!
(Chef leans in towards King Richard, lips puckered)
Xanax: Oi! What did I say?
Chef: No...
Xanax: Go through it.
King Richard: It's opening on its own!
Xanax: That's magic.
(Chef and King Richard go though the door and appear on a balcony overlooking a throne room)
King Richard: This is the day my father died.

Steward: The king is dead, long live the king.
Royal Court: The king is dead, long live the king.
Steward: Where is his son, who'll inherit everything?

Chef: Is that you, sire? So handsome.
King Richard: No. It's my much older brother, Kingsley.
Young Richard: I can't see anything!
King Richard: That's me.

Royal Court: Shut up, you!
Young Richard: I can't see anything!
Royal Court: Shut up!

Chef: Oh, dear.
King Richard: I ate my feelings. And a lot of bread.

Royal Court: The sword, Your Highness! Here's the royal sword!
Young Kingsley: No one gives me anything.
Royal Court: To be the king, you must receive the sword!
Young Kingsley: If I want something, I take it. And I don't want to be any king.
(Everyone gasps)
Queen: Oh, but, Kingsley, it's your destiny. We literally named you "Kingsley." God told us to. It's not like we were being trendy.
Young Kingsley: My destiny lies beyond the castle walls, mother. I'm going to conquer and kill and spread bastard children throughout the land, like wildflower seeds. Somebody else can sit on their ass and rule.
Queen: But who?
Royal Court: Who?
Steward: But who?
Royal Court: Who?
All: But who?
(Young Richard farts)
(Everyone gasps and moves away from Young Richard)
Queen: Dickie?
Chef: Dickie. (Chuckles)
Steward: Brilliant, Gareth
Young Gareth: Aye.
Steward: You shall be the king's guard.
Young Gareth: I'm only 10, but... all right. I'm Gareth, and I'll faithfully serve you, My King.
Royal Court: The sword, your highness.
Here's your royal sword.
To be the king, you mu-

Young Kingsley: Actually, I think I will take the sword.
(Royal Court gasps)
Young Kingsley: Good luck... Dickie.

Text přidala Castlice

Video přidala Castlice

Xanax: Zavřete oči.
Otevřete mysl.
Vaše cesta začíná.
Uvolněte svoji karmu.
A pokuste se uvolnit.
Až se vesmír začne otášet.
Hocus Pocus.
Expialidocious.
Nastavte svou auru.
Petrificus Totalus.
Napijte se hluboce z kalichu.
Řekněte mi co vydíte!
Ah-ha-ha-ha!

Král Richard: Vydím dveře!!
(Kuchař se naklání směrem ke králi Richardovi s našpulenými rty)
Xanax: Oi! Co jsem říkal?
Kuchař: Ne...
Xanax: Projděte.
Král Richard: Otevírají se sami!
Xanax: To je magie.
(Kuchař a král Richard projdou dveřmi a objeví se na balkóně s výhledem na trůnní sál)
Král Richard: To je den otcovi smrti.

Stevard: The king is dead, long live the king.
Královský dvůr: The king is dead, long live the king.
Stevard: Where is his son, who'll inherit everything?

Kuchař: To jste vy, pane? Tak pohledný.
Král Richard: Ne. To je můj starší bratr, Kingsley.
Mladý Richard: Nic nevidím!
Král Richard: To jsem já.

Královský dvůr: Mlč!
Mladý Richard: Nic nevidím!
Královský dvůr: Mlč!

Kuchař: Oh, drahý.
Král Richard: Polykal jsem své a hodně chleba!

Královský dvůr: Meč Vaše výsosti! Tady je královský
meč!
Mladý Kingsley: Nikdo mi nic nedává.
Královský dvůr: Chcete-li být král, musíte dostat meč!
Mladý Kingsley: Když něco chci, tak si to vezmu. A já nechci být králem.
(Každý vzdychá)
Královna: Oh, ale Kingsley, je to tvůj osud.
Doslovně jsme tě tak pojmenovali "Kingsley." Bůh nám to řekl. Není to jako bychom byli trendy.
Mladý Kingsley: Můj osud leží za hradbami, matko. Jdu dobývat a zabíjet a šířit nemanželské děti po celé zemi.
Někdo jiný může sedět na zadku a vládnout.
Královna: Ale kdo?
Královský dvůr: Kdo?
Steward: Ale kdo?
Královský dvůr: Kdo?
Všichni: Ale kdo?
(Mladý Richard si prdne)
(Každý si vzdechne a vzdálí se od mladého Richarda)
Královna: Tlouštíku?
Kuchař: Tlouštíku. (Smích)
Stevard: Skvělé, Garethe
Mladý Gareth: Aye.
Stevard: Budeš králův strážce.
Mladý Gareth: Mám pouze 10, ale... dobře. Jsem Gareth, a budu Vám věrně sloužit, můj králi.
Královský dvůr: Meč, Vaše výsosti.
Tady je Váš královský meč.
Chcete-li být králem, musíte...

Mladý Kingsley: Vlastně si myslím, že si ten meč vezmu
(Královský dvůr vzdychá)
Young Kingsley: Hodně štěstí... Tlouštíku.

Překlad přidala Suzie14

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.