Playlisty Kecárna
Reklama

Papa Roach - Blood Brothers - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Watch your back because the next man is coming
And you don´t know if the next man is dumbin´
Survival of the fittest what it is
I got yo back, you got my back and that´s the biz´
Blood is rushing through my veins
I got the power channel the energy
And with my strength I will devour
Sickening thoughts is running through my head
That´s when I realize I´m glad I´m not dead
Sleduj svoje záda, protože přichází další muž
A ty nevíš jestli ten další muž je mlčenlivý
Přežití nejzravějších, co to je
Získal jsem tvá záda, tys získal moje záda a to je
Krev spěchá mými žilami
Mám silný kanál energie
A s mou sílou pohltím
Znechucené myšlenky běžící mou hlavou
Tohle je když si uvědomím, že jsem šťastný, nejsem mrtvý
Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public´s craving, existence in the dark
Zkaženost a zneužívání, prodavač naší krve
Po které veřejnost touží, existence v temnotě
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill, kill, kill
Je to v naší nátuře zničit sami sebe
Je to v naší nátuře zabít sami sebe
Je to v naší nátuře zabít ostatní
Je to v naší nátuře zabíjet, zabíjet, zabíjet
It was a dream and then hit me, reality struck
And now my life is all shifty and it all moves fast
Close to the buck 50 and we all stand strong
In respect to the family in times of insanity
And through words of profanity
I describe our dysfunctional family
Blood Brothers keep it real to the end
Deeper than the flux you think, not a trend
Byl to sen a když mě uhodil, udeřila mě realita
A teď je můj život úskočný a všechno jde rychle
Blízko 50 dolarů a všichni stojíme statně
S respektem rodiny v tomhle čase šílenství
A skrze neuctivá slova
Popisuju naši dysfunkční rodinu
Pokrevní bratři udržují to skutečným až do konce
Hlouběji než tok, myslíš si, není to trend
Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public´s craving, existence in the dark
Zkaženost a zneužívání, prodavač naší krve
Po které veřejnost touží, existence v temnotě
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill, kill, kill
Je to v naší nátuře zničit sami sebe
Je to v naší nátuře zabít sami sebe
Je to v naší nátuře zabít ostatní
Again and aga-a-ain...
*Corruption and abuse, the salesman of our blood
For the public´s craving, existence in the dark
*end kill, kill, kill x 8-12
It´s in our nature to destroy ourselves
It´s in our nature to kill ourselves
It´s in our nature to kill each other
It´s in our nature to kill

Text přidala Janka17

Video přidala Janka17

Překlad přidala Janka17

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.