Kecárna Playlisty
Reklama

1000 Words - text, překlad

I know that your hiding things
Using gentle words to shelter me
Your words were like a dream
But dreams could never fool me
Not that easily
Vím, že se něco skrývá
za tvými jemnými slovy co mi šeptáš
Tvé slova jsou jako sen,
ale sny mě nepřelstí
Ne tak snadno
I acted so distant then
Didn't say goodbye before you left
But I was listening
You fight your battles far from me
Far too easily
Zašla jsem daleko,
ani se nerozloučila, než jsi odešel
Ale poslouchala jsem
Budeš bojovat své bitvy daleko ode mě,
mnohem snadněji
"Save your tears cause I'll come back"
I could hear that you whispered as you walked through that door
But still I swore
To hide the pain, when I turn back the pages
"Schovej si slzy, protože já se vrátím"
Slyšela jsem, jak jsi zašeptal když jsi procházel těmi dveřmi
Ale přenesla jsem se přes to, skryla bolest, když se zase vracela na tuto stránku
Shouting might have been the answer
What if I cried my eyes out and begged you not to depart
Křičela jsem možnou odpověď
Co kdybych brečela a prosila tě, ať neodcházíš?
But now I'm not afraid to see what's in my heart Ale teď už se nebojím vidět co je v mém srdci
Ref.:
Though a thousand words
Have never been spoken
They'll fly to you
Crossing over the time
And distance holding you,
suspended on silver wings
Ref.:
Myslela jsem na tisíc slov,
nebyly nikdy vyřčeny
Poletí k tobě,
Napříč času
A vzdálenost drží tě,
zavěšenéno na stříbrných křídlech
And a thousand words
One thousand confessions
Will cradel you
Making all of the pain you feel seem far away
They'll hold you forever
A tisíc slov,
tisíc přiznání
Kolébají tě,
Vytváří všechnu bolest
Zdáš se daleko
Budou držet navždy
The dream isn't over yet
Though I often say I can't forget
I still relive that day
You've been there with me all the way
I still hear you say
Sen ještě neskončil,
Často si říkám, že nikdy zapomenu
Pořád si vybavuju ten den,
Byl jsi se mnou celou dobu,
Pořád tě slyším
"Wait for me, I'll write you letters"
I could see how you stand with your eyes to the floor
But still I swore
To hide the doubt when I turn back the pages
"Počkej na mě, budu ti psát dopisy"
Mohla jsem vidět, jak jsi sklopil pohled k zemi
Ale přesto jsem přísahala
Pochybuju o tom, když se zase vracím na tuto stránku
Anger might have been the answer
What if I'd hung my head and said that I couldn't wait
Hněv může být odpověď
Zklopila jsem hlavu a řekla, že jsem už nemohla čekat
But now I'm strong enough to know it's not too late Ale teď jsem silná proto vím, že ještě není pozdě
Ref.:
'Cause a thousand words
Call out through the ages
They'll fly to you
Even though we can't see
I know they are reaching you, suspended on silver wings
Ref.:
Protože tisíc slov,
zvolané v průběhu věků
Poletí k tobě,
i když tě nevidím
Vím, že jejich volání, zůstanou na stříbrných křídlech
Oh a thousand words
One thousand embraces
Will cradel you
Making all of your weary days seem far away
They'll hold you forever
Ach tisíc slov,
Jeden tisíc objetí
Kolébají tě,
A vzdálí všechny tvé těžké dny
Budou držet navždy
Oh a thousand words (a thousand words)
Have never been spoken (ohh yeah)
They'll fly to you
They'll carry you home, (carry you home) and into my arms
Suspended on silver wings (on silver wings!)
Ach tisíc slov (tisíc slov),
nebyly nikdy vyřčeny (Oh!),
Poletí k tobě,
a vezmou tě domů (Vezmou tě domů!) a zpět do mého náručí.
Zůstanou na stříbrných křídlech! (Na křídlech stříbrných!)
And a thousand words (ohh)
Call out through the ages (call through the ages!)
They'll cradel you (ohh yeah)
Make all of the lonely years to lonely days (lonely days)
They'll hold you forever.
A tisíc slov (Oh!),
vyřčené v průběhu věků (vyřčené v průběhu věků)
Budou tě kolébat (ach ano!)
Žádné další osamělé dny (Osamělé dny)
Budou tě držet navždy!
Ohhhhhhhhhhh a thousand words Oh ...
Tisíc slov

Text přidala MaykiQ

Text opravil NightLightCZ

Videa přidali MaykiQ, Bajonela

Překlad přidala MaykiQ

Překlad opravil NightLightCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soundtrack - Final Fantasy X texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.