Playlisty Kecárna
Reklama

Now He's Our Father - text, překlad

playlist Playlist
He once was a peach picker, and he toiled in the sun
He reaped the orchard on his own, until the day was done
His hands were hard and calloused, cause he didn't have a choice
He served so many non-believers, 'til he heard the voice
Dříve byl sběrač broskví a lopotil se na slunci
Sám sklízel sad dokud jeho den neskončil
Jeho ruce byly tvrdé a vyčerpané, protože neměl na výběr
Složil tolika nevěřícím, dokud nezaslechl hlas
Now he's our shepherd, and we're his flock
Now he's our captain, and our ship's about to dock
And now he's our keeper, he'll keep us safe from wrath
Now he's our father, he's gonna lead us down that path
Teď je náš pastýř a my jsme jeho stádo
Teď je náš kapitán a naše loď se chystá zakotvit
A teď je náš strážce, on nás ochrání před hněvem
Teď je náš otec, povede nás po té cestě
He once became a beggar, when the wealthy had no work
He'd sit out in the snowfall 'til his toes and fingers hurt
Every flake that fell on him, felt like a demon's kiss
He suffered countless hardships, until he found the Bliss
Jednou se stal žebrákem, když bohatí neměli žádnou práci
Seděl ve vánici dokud jeho prsty na rukách i nohách nebolely
Každá vločka mu přišla jako polibek démona
Protrpěl nesčetné strádání dokud nenašel Blaženost
Now he's our shepherd, and we're his flock
Now he's our captain, and our ship's about to dock
Now he's our keeper, he'll keep us safe from wrath
Now he's our father, he's gonna lead us down that path
Teď je náš pastýř a my jsme jeho stádo
Teď je náš kapitán a naše loď se chystá zakotvit
A teď je náš strážce, on nás ochrání před hněvem
Teď je náš otec, povede nás po té cestě
They once locked him in prison, though his soul was free from sin
They fed him almost nothing, 'til his face was cold and thin
They slandered him with every crime there was within their laws
He had to face a thousand liars, 'til he knew his cause
Jednou jej zavřeli do vězení, ačkoli jeho duše byla čistá od hříchů
Prakticky jej nekrmili, dokud jeho tvář byla chladná a hubená
Byl obviněn ze všech zločinů, které byly v jejich zákonech
Musle čelit tisícovce lhářů, dokud neznal svůj důvod
Now he's our shepherd, and we're his flock
Now he's our captain, and our ship's about to dock
And now he's our keeper, he'll keep us safe from wrath
Now he's our father, he's gonna lead us down that path
Now he's our father, gonna lead us down that path
Teď je náš pastýř a my jsme jeho stádo
Teď je náš kapitán a naše loď se chystá zakotvit
A teď je náš strážce, on nás ochrání před hněvem
Teď je náš otec, povede nás po té cestě
Teď je náš otec, povede nás po té cestě

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soundtrack - Far Cry 5 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.