Playlisty Kecárna
Reklama

Keep Your Rifle by Your Side - text, překlad

playlist Playlist
They'll look high and they'll look low
They'll look everywhere we go
But when the sinners find us we won't hide
They'll come loud and they'll come fast
But we shoot first and we can last
Keep your rifle by your side
Budou se dívat vysoko a budou se dívat nízko
Budou se dívat všude kam jdeme
Ale když nás hříšníci najdou, neskryjeme se
Přijdou nahlas a přijdou rychle
Ale my střílíme první a můžeme vydržet
Drž si svou pušku po boku
Singing
Oh Lord, this Earth was made for us
Singing
Oh Lord, the sinful life just ain't enough
Zpívající
Oh Pane, tato Země byla stvořena pro nás
Zpívající
Oh Pane, hříšný život prostě není dost
So we'll take a stand 'cause we must protect our land
Keep your rifle by your side
Takže se postavíme, protože musíme chránit naši zemi
Drž si svou pušku po boku
They'll come day and they'll come night
They'll have our children in their sights
But if they don't have faith their eyes are blind
They can scream and they can shout
But they can never smoke us out
Keep your rifle by your side
Přijdou ve dne a přijdou v noci
Budou mít naše děti na muškách
Ale pokud nemají víru, jejich oči jsou slepé
Můžou ječeta mohou křičet
Ale nás nikdy nevykouří
Drž si svou pušku po boku
Singing
Oh Lord, this Earth was made for us
Singing
Oh Lord, the sinful life just ain't enough
Zpívající
Oh Pane, tato Země byla stvořena pro nás
Zpívající
Oh Pane, hříšný život prostě není dost
When we hear the voice, we know we have no other choice
Keep your rifle by your side
Když slyšíme hlas, víme že nemáme jinou možnost
Drž si svou pušku po boku
They'll have bombs and they'll have tanks
'Cause they've got money in ther banks
But we won't fall as long as we can fight
They'll go on and preach their hate
But they won't get past the gate!
Keep your rifle by your side
Budou mít bomby a budou mít tanky
Protože mají peníze ve svých bankách
Ale my nepadneme, dokud budeme moci bojovat
Oni půjdou dál a budou kázat svou nenávist
Ale nedostanou se za bránu!
Drž si svou pušku po boku
Singing
Oh Lord this Earth was made for us
Singing
Oh Lord the sinful life just ain't enough
Zpívající
Oh Pane, tato Země byla stvořena pro nás
Zpívající
Oh Pane, hříšný život prostě není dost
And when I see your face
I know I must protect my place
I'll keep my rifle by my side
I'll keep my rifle by my side
Oh Lord!
Keep your rifle by your side
A když uvidím tvou tvář
Vím, musím chránit své místo
Udržím si svou pušku po boku
Udržím si svou pušku po boku
Oh Pane!
Drž si svou pušku po boku

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soundtrack - Far Cry 5 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.