Playlisty Kecárna
Reklama

Help Me Faith - text, překlad

playlist Playlist
I once was a child, with innocent eyes
And my family swore, they knew best for my life
I followed their rules, as I played with my friends
When it came to the world, I never thought it would end
Jednou jsem byla dítě, s nevinnýma očima
A má rodina přísahala, že zná to nejlepší pro můj život
Následovala jsem jejich pravidla, když jsem si hrála s kamarády
Když přišlo na svět, nikdy jsem si nemyslela, že může skončit
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sorrow
From fear of tomorrow
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sadness
From worry and madness
Lead me to the Bliss
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před zármutkem
Před strachem ze zítřka
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před smutkem
Před obavami a šílenstvím
Odveď mě k Blaženosti
And as I grew up, I could never be free
Cause the shackles I wore, can't be touched or be seen
My heart never loved, and my soul couldn't laugh
So much hate in my life, couldn't make out the path
A když jsem vyrostla, nikdy jsem nemohla být volná
Protože pouta, která jsem nosila nemohla být sundána ani viděna
Mé srdce nikdy nemilovalo a má duše se nemohla smát
Tak mnoho nenávisti v mém životě, nemohla jsem určit svou cestu
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sorrow
From fear of tomorrow
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sadness
From worry and madness
Lead me to the Bliss
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před zármutkem
Před strachem ze zítřka
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před smutkem
Před obavami a šílenstvím
Odveď mě k Blaženosti
And when I grew old, I was riddled with sin
Locked my soul in the dark, never let the light in
I crawled towards the gate, with little time left
I cried "What have I done?" as I took my last breath...
A když jsem zestárla, byla jsem plná hříchu
Zamkla svou duši ve tmě, nikdy nedovolila světlu vstoupit
Plazila jsem se směrem k bráně a měla jsem jen málo času,
Vykřikla jsem "Co jsem to udělala?" když jsem se naposledy nadechla...
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sorrow
From fear of tomorrow
Help me Faith, help me Faith
Shield me from sadness
From worry and madness
Lead me to the Bliss
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před zármutkem
Před strachem ze zítřka
Pomoz mi Faith, pomoz mi Faith
Zaštiť mě před smutkem
Před obavami a šílenstvím
Odveď mě k Blaženosti
Lead me to the Bliss Odveď mě k Blaženosti

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soundtrack - Far Cry 5 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.