Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
CHRISTINE:
Think of me, think of me fondly
When we've said goodbye
Remember me once in a while
Please promise me you'll try
CHRISTINE:
Mysli na mne, mysli na mne s něhou
Až si dáme sbohem
Vzpomeň si na mne tu a tam
Prosím, slib mi, že se pokusíš
When you find
That once again you long
To take your heart back and be free
If you ever find a moment
Spare a thought for me
Až se ti bude zdát
Že opět toužíš
Vzít si své srdce zpět a být volný
Najdeš-li někdy chvíli
Věnuj mi vzpomínku
We never said
Our love was evergreen
Or as unchanging as the sea
But if you can still remember
Stop and think of me
Nikdy jsme neříkali
Že naše láska bude nekonečná
Nebo neměnná jak moře
Ale pokud si ji stále pamatuješ
Zastav se a mysli na mne
Think of all the things
We've shared and seen
Don't think about the way
Things might have been
Mysli na vše
Co jsme kdy sdíleli a viděli
Nemysli na to
Jak by to mohlo být
Think of me, think of me waking
Silent and resigned
Imagine me trying too hard
To put you from my mind
Mysli na mne, mysli na to, jak bdím
Tichá a odevzdaná
Představ si mne, jak se tě usilovně
Snažím dostat z mé mysli
Recall those days
Look back on all those times
Think of the things we'll never do
There will never be a day
When I won't think of you
Pamatuj na ty dny
Pohlédni zpět na ty časy
Pomysli na všechno, co už nikdy neprožijeme
Neuplyne jediný den
Kdy bych na tebe nemyslela
RAOUL:
Can it be?
Can it be Christine?
Bravo!
RAOUL:
Je to možné?
Je to skutečně Christine?
Bravo!
Long ago
It seems so long ago
How young and innocent we were
She may not remember me
But I remember her
Kdysi dávno
Zdá se to tak dávno
Byli jsme tak mladí a nevinní
Možná si na mne nepamatuje
Ale já si pamatuji ji
CHRISTINE:
Flowers fade
The fruits of summer fade
They have their season, so do we
But please promise me that sometimes
You will think
Of me
CHRISTINE:
Květiny uvadnou
Plody léta uvadnou
Přišel jejich čas, stejně jako náš
Však slib mi, že někdy
Budeš myslet
Na mne

Text přidala isis

Text opravila Angelee

Videa přidali zdenasva, Auditore

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Angelee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Phantom of the Opera

Reklama

Soundtrack - Fantom opery texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.