Playlisty Kecárna
Reklama

18/31 - High Flying, Adored - text, překlad

playlist Playlist
[Che:]
High flying, adored
So young, the instant queen
A rich beautiful thing, of all the talents
A cross between a fantasy of the bedroom and a saint
You were just a backstreet girl
Hustling and fighting, scratching and biting
[Che:]
Vysoko se vznášející, zbožňovaná
Tak mladá, instantní královna
Bohatá, krásná věc, ze všech talentů
Kříženec fantazie ložnice a světec
Bylas jen pouliční holka
Ruch, boj, škrábnutí, kousnutí
High flying, adored
Did you believe in your wildest moments
All this would be yours
That you'd become the lady of them all?
Vysoko se vynášející, zbožňovaná
Věřilas kdy ve tvých nejdivočejších momentech,
že toto všechno by mohlo být tvoje,
že by ses stala paní těch všech?
Were there stars in your eyes
When you crawled in at night
From the bars, from the sidewalks
From the gutter theatrical
Don't look down, it's a long, long way to fall
Ve tvých očích byly hvězdy,
když jsi se v noci ploužila
z barů, od chodníků,
z divadelní špíny
Nedívej se dolů, je to dlouhá, dlouhá cesta k pádu
High flying, adored
What happens now, where do you go from here?
For someone on top of the world
The view is not exactly clear
A shame you did it all at twenty-six
There are no mysteries now
Nothing can thrill you, noone fulfill you

Vysoko se vznášející, zbožňovaná
Co se stane teď, kam máš dál jít z místa, kde jsi
Pro někoho, kdo je na vrcholu světa,
není vidění zcela jasné
Škoda, žes to všechno dokázala už ve dvaceti šesti
Teď nebudou existovat žádná tajemství,
nic tě nevzruší, nikdo tě nenaplní
High flying, adored
I hope you come to terms with boredom
So famous so easily, so soon
It's not the wisest thing to be
Vysoko se vznášející, zbožňovaná
Doufám, že se vyrovnáš s nudou
Tak slavná tak snadno, tak brzy
Není to to nejrozumnější, co se mělo stát
You won't care if they love you
It's been done before
You'll despair if they hate you
You'll be drained of all energy
All the young who've made it would agree
Bude ti jedno, jestli tě budou milovat
To už se stalo před tím
Budeš zoufalá, když tě budou nenávidět
Veškerá energie se vytratí
Všichni mladí, kteří to udělali, by s tím souhlasili
[Eva:]
High flying, adored
That's good to hear but unimportant
My story's quite usual
Local girl makes good, weds famous man
I was stuck in the right place at the perfect time
Filled a gap, I was lucky
But one thing I'll say for me
Noone else can fill it like I can
[Eva:]
Vysoko se vznášející, zbožňovaná
Je dobré slyšet, ale nedůležité
Můj příběh je vcelku obvyklý
Místní holce se zadaří, vdá se za slavného muže
Zasekla jsem se na správném místě ve správný čas
Vyplnila jsem mezeru, byla jsem šťastná
Ale jednu věc si říkám
Nikdo jiný ji nedokáže zaplnit jako já

Text přidala Giorgiana

Překlad přidala Giorgiana

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Původní anglické texty ve filmu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.