Playlisty Kecárna
Reklama

A Story of Boy Meets Girl - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is a story of Boy Meets Girl.Tohle je příběh o chlapci, který potkal dívku.
The boy, Tom Hanson of Margate, N.J., grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met The One. Chlapec, Tom Hanson z Margate, New Jersey, vyrůstal a věřil, že nikdy nebude doopravdy šťastný do dne kdy potká 'tu pravou'.
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie 'The Graduate.' Tahle víra pramenila z mladického zapálení pro smutnou Britskou popovou hudbu a totálního neporozumění filmu ' Absolvent '.
The girl, Summer Finn of Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parent´s marriage, she´d only
loved two things. The first was her long, dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing.
Dívka , Summer Finn z Michiganu, nesdílela tuto víru. Od rozpadu manželství jejích rodičů milovala pouze dvě věci. První byly jeji dlouhé tmavé vlasy. Druhá, jak lehce je mohla ustřihnout a necítit nic.
Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she is who he´s been searching for. Tom potkal Summer 8 Ledna. Věděl skoro ihned že je to ta kterou hledal.
This is a story of Boy Meets Girl, but you should know up front, this is not a Love Story. Tohle je příběh o chlapci, který potkal dívku, ale měli byste dopředu vědět, že to není příběh o lásce.

Text přidala TheEmmaize

Video přidala TheEmmaize

Překlad přidala Yunmi

Překlad opravila Paajax

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.