Kecárna Playlisty
Reklama

The Way It Ends - text, překlad

playlist Playlist
[L]
I'm sitting down and pouring tea
As if I do it every day
Go through the motions
Like the hands upon a clock
[L]
Sedím a nalévám si čaj
Jako bych to dělal každý den
Hýbu se tak
Jako ručičky na hodinách
Though it feels right, a part of me
Knows that it's wrong
As if another's will had moved me
I když se to zdá správné,
Jedna část mě ví, že je to špatně
Jako by mnou hýbala cizí vůle
It's like I'm hitting all my marks
As if I'm acting in a play
So out of character, yet somehow not a shock
Stoupám na všechny značky
Jako bych hrál v divadle
Tak mimo charakter, ale jaksi mě to nešokuje
I'm like a software program
Caught inside an endless loop
Just bad code that keeps repeating
Jsem jako počítačový program
Zaseknutý v nekonečné smyčce
Jen špatný kód, který se stále opakuje
Is this the way it ends now?
How could I not see this coming?
My camera's cloudy lense now
Takes much darker pictures than before
Takhle to teď končí?
Jak to, že jsem to nečekal?
Můj objektiv je teď zamlžený
Zabírá mnohem temnější obrazy než předtím
[Light]
I know by now you understand
You're but a pawn upon a board
I've won the game
But never gave up half my years
[Light]
Vím, že teď už chápeš
Že jsi jen pěšcem na šachovnici
Vyhrál jsem hru
Ale nikdy jsem se nevzdal poloviny svých let
Life will continue just the way
I've always planned
Let the cold, hard justice crash the system
Život bude pokračovat přesně tak
Jak jsem ho naplánoval
Nechť chladná, tvrdá spravedlnost rozdrtí systém
I've always stayed a step ahead
But you were with me all the way
Until I played upon a shinigami's fears
Vždy jsem byl o krok napřed
Ale celou dobu jsi byl se mnou
Dokud jsem nevyužil shinigamiho strachu
For Misa's love, she wrote your name
Then left upon a breeze
Into the sands of dust and darkness
Pro lásku k Mise, napsala tvé jméno
A pak se jako vánek rozplynula
Do hromady prachu a temnoty
This is the way it ends now
See it flicker, hear it humming
My power just extends now!
Rem has written, you will write no more
Takhle to teď končí!
Hleď jak to mihotá, slyš jak to bzučí
Má síla se teď rozrůstá
Rem napsala, ty už více nenapíšeš
[L]
I've seen through you right from the start
[L]
Už na začátku jsem tě prokoukl
[Light]
I've simply let you play your part
[Light]
Jen jsem tě nechal hrát svou roli
[L]
You'll never, ever get away
[L]
Nikdy se odsud nedostaneš
[Light]
Don't you see that you will die today?
[Light]
Nechápeš, že dnes zemřeš?
[L]
Is this the way it ends now?
How could I not see this coming?
The message that it sends now
Sounds exactly like a closing door
[L]
Takhle to teď končí?
Jak to, že jsem to nečekal?
Poselství, které to teď posílá
Zní přesně jako zavírání dveří
[Light]
This is the way it ends now
See it blazing, hear it drumming
[Light]
Takhle to teď končí!
Hleď jak to plane, slyš jak to bubnuje
[L]
Like a closing door
[L]
Jako zavírání dveří
[Light]
Feel how a minute spends now
When you wish you had a minute more
[Light]
Cítíš, jak rychle minuta teď plyne
Když si přeješ, abys měl ještě o minutu víc
[L]
Like a closing door
[L]
Jako zavírání dveří
[Light]
A minute more
[Light]
O minutu víc

Text přidala LucyBrown

Video přidala LucyBrown

Překlad přidala LucyBrown

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soundtrack - Death Note texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.