Kecárna Playlisty

Charmings vs. Evil Queen by Ginnifer Goodwin .. - text, překlad

playlist Playlist
There’s a powerful magic when two hearts are one
A powerful magic bright as the sun
Když jsou dvě srdce jako jedno, je tu mocné kouzlo
Mocné kouzlo jasné jako slunce
Goodness will triumph and evil’s undone
When you dare to heed love’s call
Dobro bude triumfovat a zlo skončí
Když se odvážíš dbát na volání lásky
‘Cause love is the most powerful magic of all! Protože láska je nejmocnější kouzlo ze všech!
Down with love, down with hope
Don’t need blind faith to cope
Or inspiring songs in my heart
Pryč s láskou, pryč s nadějí
Není třeba slepá víra k zvládnutí
Nebo inspirování písní v mém srdci
Got the magic I need for my darkest of deeds
Love at times can entrance
But love doesn’t stand a chance
No, no, love doesn’t stand a —
Mám kouzlo, které potřebuji ke svým nejtemnějším skutkům
Láska občas může vstoupit
Ale nemá šanci
Ne, ne, láska nemá -
It’s a powerful magic when two voices soar
We’re ever more hopeful for what lies in store
Když dva hlasy stoupají, je to mocné kouzlo
Jsme nadějnější pro to, co leží na skladě
Once I loved and once I learned
Love is weakness, love will leave you burned
Kdysi jsem milovala a kdysi se poučila
Láska je slabost, láska tě spálí
Nothing will stop us, no, not anymore
With our daughter’s fate at stake, seems we found a lucky break
Now let our song show the powerful magic… we can make!
Nic nás teď nezastaví, ne, už ne
S osudem naší dcery v sázce, jsme našli šťastný zlom, jak se zdá
Teď nechť naše píseň ukáže mocné kouzlo ...zvládneme to!
Happy endings you will see
But the happy end will end with me
Love doesn't stand a chance!
Šťastné konce uvidíš
Ale šťastný konec skončí se mnou
Láska nemá šanci!
Got you where I want you now
Your spell will soon be broken
Let us see how strong you are
When everything is spoken…
Mám vás, kde vás chci mít
Vaše kouzlo bude brzy zlomeno
Ať vidíme, jak silní jste
Když je vše vyřčeno...

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan


Once Upon a Time: The Musical Episode

Soundtrack - Bylo nebylo texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.