Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
It's that awful time of year
When you faeries all appear
At my sisters full of cheer
Thrilled and ready for your lessons
To je to hrozné období v roce
Kdy se objevujete vy víly
U mých sester plných radosti
Natěšené a připravené na své lekce
Learning every element
Of your Flight of Spring event,
An event I will prevent
You'll be learning from Laverna
Učíte se každý element
Svého jarního letu
Té události zabráním
Naučíte se od Laverny
Meet your teacher
I suggest you do not disobey
You'll see no rainbow
On graduation day
Pozdravte svého učitele
Navrhuji, abyste neposlouchali
Neuvidíte duhu
Při absolvování
You can your special school
You can learn each trick and rule
When the time comes for a new
You'll be learning from Laverna
Můžete jít do své speciální školy
Můžete se naučit trik a pravidlo
Až dojde na novoty
Budete se učit od Laverny
Tragic
Magic isn't gonna help in any way
You'll see no rainbow
On graduation day
Tragédie
Kouzlo nepomůže
Neuvidíte duhu
Při absolvování
All through the years of winter
There won't be a hint of green
My sister the Enchantress
Will be bowing down to an Icy Queen
Během let zimy
Tu nebyl náznak zeleně
Moje sestra Enchantress
Se ukloní ledové královně
Ohh how a long cold winter
Will keep all of you in line
You're all gonna learn your lessons
Fairytopia will be all mine
Ohh, jaká dlouhá chladná zima
Vás držela všechny v řadě
Naučíte se své lekce
Fairytopia bude má
I will ruin everything
I'll destory your Flight of Spring
Oh the winter I will bring
You'll be learning from Laverna
Zruinuji všechno
Zničím váš jarní let
Oh, zimu přivedu
Budete se učit od Laverny
I'm cancelling flancing
It doesn't matter what you say
You'll see no rainbow
On graduation day
Ruším
Nezáleží na tom, co říkáte
Neuvidíte duhu
Při absolvování
All through the years of winter
There won't be a hint of green
My sister the Enchantress
Will be bowing down to an Icy Queen
Během let zimy
Tu nebyl náznak zeleně
Moje sestra Enchantress
Se ukloní ledové královně
Ohh how a long cold winter
Will keep all of you in line
You're all gonna learn your lessons
Fairytopia will be all mine
Ohh, jaká dlouhá chladná zima
Vás držela všechny v řadě
Naučíte se své lekce
Fairytopia bude má
You'll be learning from Laverna Budete se učit od Laverny
Luminescence
Not a chance it's coming into play
You'll see no rainbow
On graduation day
Světélkování
Nemá šanci vejít do hry
Neuvidíte duhu
Při absolvování
All through the years of winter
There won't be a hint of green
My sister the Enchantress
Will be bowing down to an Icy Queen
Během let zimy
Tu nebyl náznak zeleně
Moje sestra Enchantress
Se ukloní ledové královně
Ohh how a long cold winter
Will keep all of you in line
You're all gonna learn your lessons
Fairytopia will be all mine
Ohh, jaká dlouhá chladná zima
Vás držela všechny v řadě
Naučíte se své lekce
Fairytopia bude má
Ohh what a plan Laverna
Effective and really mean
The lovely Enchantress
Will be bowing down to an icy queen
Ohh, jaký to plán, Laverno
Efektivní a opravdu podlý
Milovaná Enchantress
Se pokloní ledové královně
Ohh how a long cold winter
Will keep all of you in line
You're all gonna learn your lessons
Fairytopia will be all mine
Ohh, jaká dlouhá chladná zima
Vás držela všechny v řadě
Naučíte se své lekce
Fairytopia bude má
Class dismissed Třída zamítnuta

Text přidala anneliese

Video přidala anneliese

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Barbie Fairytopia: Magic of the Rainbow

Reklama

Soundtrack Barbie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.