Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
All my life I've always wanted
To have one day just for me
Nothing to do and for once nowhere I need to be
With no lessons, lords, or lunches
Or to-do list in the way
No one to say when to eat or read or leave or stay
That would be the day
Celý život jsem si vždy přála
Mít jeden den, který by byl jen pro mne
Nemuset nic dělat a pro jednou nikde nemuset být
Bez lekcí, urozených pánů nebo hostin
Nebo seznamu povinností, který by my stál v cestě
Bez nikoho, kdo by mi říkal, kdy jíst nebo číst nebo odejít nebo zůstat
To by byl ten den
All my life I've always wanted
To have one day for myself
Not waking up with a pile of work on every shelf
With no hems in need of pressing
And no sleeves in disarray
No wedding gown with a thousand stitches to crochet
And no debt to pay
Celý život jsem si vždy přála
Mít jeden den, který by byl jen pro mne
Neprobouzet se k hromadě práce na každé polici
Bez lemů, které potřebují vyžehlit
A bez rozházených rukávů
Žádné svatební šaty s tisícem oček, který bych musela uháčkovat
A žádným dluhem, který bych musela splácet
What would it be like to be (What would it be like to be)
Free
Jaké by to bylo být (Jaké by to bylo být)
Svobodná!
Free to try crazy things
Free from endless IOU's
Free to fly
Free to sing
And marry whom I choose
Svobodná ke všem šílenostem
Svobodná od všech dlužních úpisů
Svobodně létat
Svobodně zpívat
A vdát se za koho chci
You would think that I'm so lucky
That I have so many things
I'm realizing that every present comes with strings
Jeden by si myslel, jaké to mám štěstí,
Že tolik věcí mám
Uvědomuji si, že každý dar mě k něčemu zavazuje
Though I know I have so little
My determination's strong
People will gather around the world to hear my song
Can I come along?
Ačkoli jsem si vědoma toho, jak málo toho mám
Mé odhodlání je silné
Lidé z celého světa se sejdou, aby si poslechli mou píseň
Mohu přijít také?
Now I fear I'll never be (Soon I will forever be)
Free
Teď se bojím, že nikdy nebudu (Brzy budu navěky)
Svobodná
I close my eyes and feel myself fly a thousand miles away
I could take flight but would it be right
My conscience tells me stay
Zavírám své oči a cítím, jak odlétám tisíce mil odtud
Mohla bych ulétnout, ale bylo by to správné?
Mé svědomí mi říká, ať zůstanu
I'll remain forever royal
I'll repay my parent's debt
Duty means doing the things your heart may well regret
Navždy zůstanu členem královského rodu
Splatím dluh svých rodičů
Povinnost znamená dělat věci, kterých tvé srdce možná bude litovat
But I'll never stop believing
She can never stop my schemes
There's more to living than gloves and gowns and threads and seams
In my dreams
I'll be free
Ale nikdy nepřestanu věřit
Ona mi nikdy nepřekazí mé plány
V životě jsou i jiné věci, než jen rukavičky a šaty a nitě a švy
Ve svých snech
Budu volná

Text přidala anneliese

Videa přidali Indis, donghyun

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila stewartmiley

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Barbie as the Princess and the Pauper

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.