Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist
Skirts that billow, sleeves that tie
Are the only things to wear at the ball
Tease your hair up three feet high
If you want to show your flair at the ball
Sukně se zvedají, rukávy se svazují
To jsou jediné věci, co se nosí na ples
Vyčeš si vlasy do výšky tří stop
Pokud se chceš na plese předvést
what are those stuffy girls are wearing?
I think seaweed wraps are quite the height of style
Pineapple is naturally daring
Wear a fruit cup and a smile
Something satin, throw a hat in, and a purple parasol
That's how to make an entrance at the ball
Co nosí tyhle nudné dívky?
Myslím, že zábaly z mořských řas jsou vysokým stylem
Ananas je přirozeně odvážný
Nos ovocný šálek a úsměv
Něco ze saténu, vhoď tam klobouk a fialový slunečník
Tak uděláš na plese dojem
In a panic? think organic!
Look at this one size fits all!
Now you can be the beauty at the ball
V panice? Mysli organicky!
Podívej se na tu jednu univerzální velikost!
Teď můžeš být kráskou plesu!
I think you should lose the silly nest thing
No way!
I'm the one whose been to these things before
I know orange taffeta's the best thing
Yes, the best thing to ignore! Bleh!
Myslím, že bys měla odložit tu hloupou věc
Ani náhodou!
Jsem ta, která měla tyhle věci už dřív
Vím, že oranžový taft je to nejlepší
Ano, to nejlepší k ignorování! Bleh!
Skirt, dress
Loose, tight
More, less
Drab, bright
No, yes
Black, white
Stop!
Sukně, šaty
Volné, těsné
Víc, méně
Fádní, jasné
Ne, ano
Černá, bílá
Přestaňte!
There is something good in what you're saying
I know if I go I want to look my best
And you're right my choices should reflect me
But I can't be underdressed
Něco je dobré v tom, co říkáš
Vím, že jestli půjdu, chci vypadat nejlépe
A ty jsi mými volbami, které by mě měli odrážet
Ale nemůžu být podvedena!
I look nice in island blue
I can find you some of that by the wall
Vine designs all curly
I will sketch you all the shapes that I recall
Something pink is fun to try
You can use this as a wrap or a shawl
Sparkle like the evening sky
And with this you're guaranteed to enthrall
Vypadám hezky v ostrovní modři
Můžeš být něčím u zdi
Design révy je kudrnatý
Nakreslím ti všechny tvary, na které si vzpomeneš
Něco růžové by bylo vtipné zkusit
Můžeš použít tohle jako šál nebo šátek
Zař jako večerní nebe
A s tímto máš jistotu, že nadchneš
Perfect! well, almost there's something missing
Ro please accept these, do you think they'll do?
Azul your gift makes this a dream come true!
Dokonalé! No, ještě tu něco chybí
Tak prosím přijmi tohle, myslíš, že ano?
Azule, tvůj dar plní můj sen!
Now you'll take their breath away
We can see you'll be the jewel of them all!
Last of all, a rose bouquet
You're going to have a great time at
I'm going to have a great time at
You're going to have a great time at the ball!
Teď jim vyrazíš dech
Vidíme, že budeš klenotem!
Poslední ze všech, kytice růží
Pobavíš se
Pobavím se
Pobavíš se na plese!

Text přidala anneliese

Text opravila anneliese

Videa přidali anneliese, ghonopi

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Barbie as the Island Princess

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.