Kecárna Playlisty
Reklama

Ocean to Ocean by Pitbull (feat. Rhea) - text, překlad

playlist Playlist
They tried to get rid of me
But from ocean to ocean
They are gonna have to deal with me
Snažili se mě zbavit
Ale od oceánu k oceánu
Budou se se mnou muset vypořádat
Ayooooo! Ayoooo!
I been overlooked, slept on
Stepped on, left for dead
Always against all eyez like Pac said
I'm the living Great Gatsby
But these boys will watch you quick and disappear like Banksy
From ocean to ocean, sea to sea
I'm something that you gotta see
Byl jsem přehlédnut, spal jsem dál
Vstoupil jsem, zůstal napospas smrti
Vždycky proti všem očím jak řekl Pac
Žiju jako Velký Gatsby
Ale tihle kluci tě rychle zpozorují a
Zmizí jako Banksy
Od oceánu k oceánu, od moře k moři
Jsem něco, co uvidíš
It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
Gonna take some time to do the things we never had
Potrvá vzít mě od tebe
Není nic, co by tisíc mužů a víc, mohlo udělat
Žehnám dešti pršícím na Afriku (žehnám dešti)
Zabere čas udělat věci, co jsme nikdy neudělali
I practice what I preach but I ain't gon' lie
Still got love for these streets, 305 till I die
Still got love for these beats, that's why I spit this fire
You can catch me on a beach, specially on the islands
Took over my city, now it's time for the world
I live it, they rap it, there's a difference, girl
Getting paid more than athletes, man, life is sweet
GM, owner status, Papo, watch me
Praktikuju, co kážu, ale nebudu lhát
Stále mám rád tyhle ulice, 305 než umřu
Stále mám rád tyhle beaty, to je důvod proč plivu oheň
Můžeš mě chytit na pláži, zvláště na ostrovech
Projel jsem město, teď je čas na svět
Prožívám to, oni rapují, to je ten rozdíl, holka
Dostávám zaplaceno víc než atleti, chlape, život je sladký
GM, vlastní status, Papo, sleduj mě
It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
Gonna take some time to do the things we never had
Potrvá vzít mě od tebe
Není nic, co by tisíc mužů a víc, mohlo udělat
Žehnám dešti pršícím na Afriku (žehnám dešti)
Zabere čas udělat věci, co jsme nikdy neudělali
I got the world on my shoulders, still quick on my feet
Now I say, sleep is the cousin of death, so I don't sleep
These boys act like they hard, but we know that they sweet
They wouldn't bust a grape at a food fight, Papo please
Went from rapping with them boys with a mouth full of gold
To hanging with Slim Jr. down in Mexico
Take it with a grain of salt and a pound of gold
The game is to be sold, and not told, let's go
Mám svět na svých ramenách, stále rychle na nohách
Teď říkám, spi jako synovec smrti, takže nespím
Tihle kluci dělají, že jsou silní, ale víme, že jsou sladcí
Neměli by rozbít hrozen u války s jídlem, Papo, prosím
Šel jsem rapovat s těmi kluky s hubou plnou zlata
Abych se držel s Slim Jr. dole v Mexiku
Vezmi to se zrnkem soli a librou zlata
Hra je prodaná, a nebylo řečeno, pojď
It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
Gonna take some time to do the things we never had
Potrvá vzít mě od tebe
Není nic, co by tisíc mužů a víc, mohlo udělat
Žehnám dešti pršícím na Afriku (žehnám dešti)
Zabere čas udělat věci, co jsme nikdy neudělali
It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
Gonna take some time to do the things we never had
Potrvá vzít mě od tebe
Není nic, co by tisíc mužů a víc, mohlo udělat
Žehnám dešti pršícím na Afriku (žehnám dešti)
Zabere čas udělat věci, co jsme nikdy neudělali

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Aquaman

Reklama

Soundtrack Aquaman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.