Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's hard, hard not to sit on your hands
and bury your head in the sand,
hard not to make other plans
and claim that you've done all you can all along..
And life must go on...
Je těžké, nedělat nic
a jen strčit hlavu do písku,
těžké, nedělat si plány
a tvrdit, že jsi udělal vše, co se dalo..
Život musí jít dál...
It's hard, hard to stand up for what's right
and bring home the bacon each night,
hard not to break down and cry,
when every idea that you've tried has been wrong..
But you must go on...
Je těžké, těžké postavit se za správnou věc
a uživit rodinu každý den,
těžké, nezlomit se a neplakat,
když každý nápad, co jsi měl, byl špatný..
Ale ty musíš jít dál...
It's hard, but you know it's worth the fight,
'cause you know you've got the Truth on your side..
When the accusations fly, hold tight,
don't be afraid of what they'll say..!
Who cares what cowards think..? Anyway,
they will understand one day.. One day...
Je to těžké, ale víš, že se vyplatí bojovat,
protože víš, že Pravda je na Tvé straně..
Když jsi obviněný, stůj pevně,
neboj se toho, co řeknou..!
Koho zajímá, co si zbabělci myslí..? Stejně
to jednou pochopí.. Jednou...
It's hard, hard when you're here all alone
and everyone else has gone home
harder to know right from wrong,
when all objectivity's gone..
..and it's gone..
But you still carry on...
Je těžké, těžké, když jsi tu zůstal sám
a všichni ostatní odešli domů,
těžší, rozlišit správné od špatného,
když je všechna objektivnost pryč..
..a zmizela..
Ale Ty to neseš s klidem...
'Cause You, You are the only one left
and you've got to clean up this mess,
you know you'll end up like the rest,
bitter and twisted, unless
You stay strong and you carry on..!
Protože Ty, Ty jediný jsi zůstal
a musíš uklidit tenhle nepořádek,
i když víš, že skončíš jako ostatní,
zahořklý a zlomený, leda že
zůstaneš silný a vydržíš to..!
It's hard, but you know it's worth the fight,
'cause you know you've got the Truth on your side..
When the accusations fly, hold tight.
And don't be afraid of what they'll say..!
Who cares what cowards think..? Anyway,
they will understand one day.. one day...
Je to těžké, ale víš, že se vyplatí bojovat,
protože víš, že Pravda je na Tvé straně..
Když jsi obviněný, stůj pevně.
A neboj se toho, co řeknou..!
Koho zajímá, co si zbabělci myslí..? Stejně
to jednou pochopí.. Jednou...

Text přidal sirius25

Text opravila rasta

Video přidal sirius25

Překlad přidala rasta

Překlad opravila rasta

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Amélie by Yann Tiersen

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.