Kecárna Playlisty

Paiting The Roses Red March Of The Cards - text, překlad

playlist Playlist
THE CARDS:
Bum bum bum bum
Painting the roses red
We're painting the roses red
We dare not stop or waste a drop
So let the paint be spread!
We're painting the roses red
We're painting the roses red!
KARTY:
Bum, bum, bum, bum
Maluj růže na červeno
Malujeme růže na červeno
Nesmíme přestat, nebo marnit čas přestávkou
Tak ať se barva šíří
Malujeme růže na červeno
Malujeme růže na červeno!
Oh, Painting the roses red
And many a tear we shed
Oh, maluj růže na červeno
A ušetříme se mnohla slz
THREE OF CLUBS:
Because we know
TROJKA:
Protože víme
TWO & THREE OF CLUBS:
They'll cease to grow
DVOJKA & TROJKA:
Že přestanou růst
ACE OF CLUBS:
In fact they'll soon be dead!
ESO:
Ve skutečnosti už brzy zemřou!
ALL CARDS:
And yet we go ahead
Painting the roses red!
VŠECHNY KARTY:
A přes tohle všechno
Maluj růže na červeno
Painting the roses red
We're painting the roses red!
Maluj růže na červeno
Malujeme růže na červeno!
ALICE:
Oh, pardon me
But Mister Three
Why must you paint them red?
ALENKA:
Oh, proniňte mi
Ale, pane Trojko
Proč je musíte přebarvit na červeno?
THREE OF CLUBS (SPOKEN):
Well the fact is, miss
We planted the white roses by mistake!
And...
TROJKA (mluví) :
No, faktem je, slečno
Že jsme vysadili bílé růže omylem!
A...
ALL CARDS:
The queen
She likes them red
If she saw white instead
She'd raise her voice
And each of us would quickly lose his head!
VŠECHNY KARTY:
Královna
Má ráda vše červené
Jestli uvidí bílé místo
Rozkřičí se
A každý z nás by rychle přišel o hlavu!
Since this is the thought we dread
We're painting the roses red!
Už jen z té myšlenky nás jímá strach
Malujeme růže na červeno!
ALICE (SPOKEN):
Oh, dear, then let me help you!
ALENKA (mluví):
Oh, bože, tak mi dovolte vám pomoci!
ALICE:
Painting the roses red...
ALENKA:
Maluj růže na červeno...
ALL:
We're painting the roses red!
VŠICHNI:
Malujeme růže na červeno!
Don't tell the queen that's what you've seen
Or tell her what we've said!
We're painting the roses red
Neříkej královně, co jsi tu viděla
Nebo jí řekni, co jsme říkali my!
Malujeme růže na červeno
ALICE:
Yes, painting the roses red!
ALENKA:
Ano, maluj růže na červeno!
ACE:
Not pink...
ESO:
Ne na růžovo...
THREE OF CLUBS:
Not green...
TROJKA:
Ne na zeleno...
ALICE:
Not aquamarine!
ALENKA:
Ne na akvamarínovou!
ALL:
We're painting the roses red!
VŠICHNI:
Malujeme růže na červeno!

Text přidala Joannie

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Dragi


Alenka v říši divů

Soundtrack - Alenka v říši divů texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.