Kecárna Playlisty

In Transit by Mark Hoppus With Pete Wentz - text, překlad

playlist Playlist
The world is filled with
The minds of people who try to discuss
A light will shine through
When no one can save you
Svět je plný
Myslí lidí, kteří se snaží diskutovat
Světlo přesto bude svítit
Když tě nikdo nemůže zachránit
And you feel
The eyes of people who try to decide
You'll find yourself lost
Inside of the chaos
A máš pocit
Oči lidí, kteří se snaží rozhodnout
Hledáš své ztracené já
Uvnitř chaosu
The truth is never far away
You always give yourself a way [I can't even smile]
Through open eye,it's slide of him
Won't you reveal to me?
Reveal to me...
Pravda není nikdy daleko
Vždycky si vyber svou cestu [nemůžu se dokonce usmívat]
Přes otevřené oči, je to snímek o něm
Neodhalíš se mi?
Odhal se mi...
The world is filled with
The lives of people who try to define
The lines that find you
Can anyone save you?
Svět je plný
Životů lidí, kteří se snaží definovat
Místa, kde tě najdou
Může tě někdo zachránit?
Go down the hall
Drink from the bottle
And never go home
No one's to blame
We're always the same [We're always the same]
Jdi dolů do haly
Napij se z láhve
A nikdy nechoď domů
Nikdo za to nenese vinu
Jsme vždy stejní [Jsme vždy stejní]

The truth is never far away
You always give yourself a way [I can't even smile]
Through open eyes a slide of him
Won't you reveal to me?
Pravda není nikdy daleko
Vždycky si vyber svou cestu [nemůžu se dokonce usmívat]
Přes otevřené oči, je to snímek o něm
Neodhalíš se mi?

The truth is never far away
You only have yourself to blame [it's taking all your time]
Through open eyes
A slide of him
Won't you reveal to me?
Reveal to me
Pravda není nikdy daleko
Jsi sama na vině [to bere všechen tvůj čas]
Přes otevřené oči
Jeho snímek
Neodhalíš se mi?
Odhal se mi
The truth is never far away
You always give yourself a way[I can't even smile]
Through open eyes
A slide of him
Won't you reveal to me?
Pravda není nikdy daleko
Vždycky si vyber svou cestu [nemůžu se dokonce usmívat]
Přes otevřené oči
Jeho snímek
Neodhalíš se mi?
Reveal to me Odhal se mi
Reveal to me... Odhal se mi...

Text přidala Joannie

Video přidala LaCinkaaa

Překlad přidala Sabzul


Almost Alice

Soundtrack - Alenka v říši divů texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.