Kecárna Playlisty

Her Name Is Alice by Shinedown - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn'tKdybych měla svůj vlastní svět, nic by nedávalo smysl. Nic by nebylo to čím je, proto všechno by bylo to čím není.
I invite you to a world
where there is no such thing as time,
And every creature lends them self
to change your state of mind.
And the girl that chased the rabbit,
drink the wine and took the pill,
Has locked herself in limbo
to see how it truly feels.
Zvu vás do světa
kde neexistuje nic jako čas
A každý tvor, má za úkol
změnit vaše myšlení
A ta dívka, co utíkala za zajícem,
vypila víno a vzala si prášek,
upadla dobrovolně do zapomnění
aby poznala, jaké to vlastně je.
To stand outside your virtue,
No one can ever hurt you.
Or so they say...
Nikdo Ti nebude moci ublížit
když budeš stát mimo svou ctnost.
Nebo aspoň tak to říkají . . .
Her name is Alice (Alice)
She crawls into the window,
Through shapes and shadows.
Alice (Alice)
And even though she's dreaming,
She knows...
Jmenuje se Alenka (Alenka)
Vplížila se do okna
skrze stíny a ostny
Alenka (Alenka)
A i kdyby snila
Tak ví ...
Sometimes the curiosity can kill the soul,
but leave the pain.
And every ounce of innocence
is left inside her brain.
And through the looking glass we see
she's faithfully returned,
But now "off with her head"
I fear is everyone's concern.
Občas se stane, že zvědavost pohltí duši,
a zanechá rány.
A každý gram nevinnosti,
zůstal v jejím mozku.
A za zrcadlem vidíme,
že se bezpečně vrátila
Ale teď "setněte ji hlavu"
Mám strach, že se to dokne všech
You see there's no real ending,
It's only the beginning.
Come out and play...
Víš, tady není žádný správný konec
Je to jenom začátek,
vylez a pojď si hrát
Her name is Alice (Alice)
She crawls into the window,
Through shapes and shadows.
Alice (Alice)
And even though she's dreaming,
She's unlocked the meaning for you.
Jmenuje se Alenka (Alenka)
Vplížila se do okna
skrze stíny a ostny
Alenka (Alenka)
A i kdyby snila
Tak ví ...
This kingdom, good riddance,
Her freedom and innocence,
Has brought this whole thing down.
Tohle království, dobrou vůli,
její svobodu a nevinnost
Spálilo na prach
Her name is Alice (Alice)
She crawls into the window,
Through shapes and shadows.
Alice (Alice)
And even though she's dreaming,
She's unlocked the meaning.
Jmenuje se Alenka (Alenka)
Vplížila se do okna
skrze stíny a ostny
Alenka (Alenka)
A i kdyby snila
Uzavřela se před pochopením
(Red knights, White knights, marching into the fight. Drink me, shrink me, fill me to sink me. x2) (Červená armáda, bílá armáda, se chystá bojovat, vypij mne, potop mě, naplň mne a znovu mne vypij 2x)
She's unlocked the meaning for you. Uzavřela před tebou možnost pochopení.
And contrary wise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would, you see? A vzhledem k tomu, to co je, by nebylo. A to co není, by bylo ... rozumíš?

Text přidala Joannie

Text opravila Amy-Xing

Video přidala Flopsy

Překlad přidala Lucyasek

Překlad opravila Erbanka


Almost Alice

Soundtrack - Alenka v říši divů texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.