Playlisty Kecárna
Reklama

Arabian Nights by Will Smith - text, překlad

playlist Playlist
Oh, imagine a land, it's a faraway place
Where the caravan camels roam
Where you wander among every culture and tongue
It's chaotic, but hey, it's home
Oh, představ si zemi, je to vzdálené místo
Kde se potulují karavany s velbloudy
Kde putuješ mezi každou kulturou a
jazykem
Je to chaotické, ale hej, je to domov
When the wind's from the east
And the sun's from the west
And the sand in the glass is right
Come on down, stop on by
Hop a carpet and fly
To another Arabian night
Kde je vítr z východu
A slunce ze západu
A písek v hodinách je pravý
Pojď dolů, zastav se
A vyskoč na koberec a leť
Do další arabské noci
As you wind through the streets at the fabled bazaars
With the cardamom-cluttered stalls
You can smell every spice
While you haggle the price
Of the silks and the satin shawls
Vítr tě zavane do ulic s legendárních
bazarů
Kardamonem zaplněnými stánky
Můžeš cítit vůni všech kořené
Zatím co smlouváš o ceně
Hedvábných a saténových šátků
Oh, the music that plays
As you move through a maze
In the haze of your pure delight
You are caught in a dance
You are lost in the trance
Of another Arabian night
Oh, ta musika co hraje
Jak procházíš skrz bludiště
V oparu svého čistého potěšení
Jsi chycen do tance
Jsi ztracen ve vytržení
Z další arabské noci
Arabian nights
Like Arabian days
More often than not are hotter than hot
In a lot of good ways
Arabian nights
Like Arabian dreams
This mystical land of magic and sand
Is more than it seems
Arabské noci
Jako arabské dny
Častěji nežli ne, jsou teplejší než horké
Ve spoustě dobrých cest
Arabské noci
Jako arabské dny
Tahle mystická země magie a písku
Je víc nežli vypadá
There's a road that may lead you
To good or to greed through
The power your wishing commands
Let the darkness unfold or find fortunes untold
Well, your destiny lies in your hands
Only one may enter here
One whose worth lies far within
A diamond in the rough
Jsou tu cesty, které tě můžou vést
Skrz dobré nebo chamtivé
Síla, které si přeješ vládnout
Nech temnotu odkrýt nebo najít nevýslovné bohatství
Jen jeden může vstoupit
Ten, jehož cena leží hluboko uvnitř
Surový diamant
Arabian nights
Like Arabian days
They seem to excite, take off and take flight
To shock and amaze
Arabian nights
'Neath Arabian moons
A fool off his guard could fall and fall hard
Out there on the dunes
Arabské noci
Jako arabské dny
Zdají se vzrušující, vzlétají a letí
Šokují a ohromují
Arabské noci
Pod arabskými měsíci
Blázen na stráži může spadnout a tvrdě dopadnout
Dolů do dun

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Suzie14

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aladdin (Original Motion Picture Soundtrack)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.