Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Make way for Prince Ali
Say hey, it's Prince Ali
Udělejte cestu pro prince Aliho
Řekněte hey, to je princ Ali
Hey! Clear the way in the old Bazaar
Hey you
Let us through
It's a bright new star
Oh Come!
Be the first on your block to meet his eye!
Hey! Vykliďte cestu starého Bazaaru
Hey vy
Pusťte nás
Je to jasná nová hvězda
Oh, pojďte!
Buďte první na bloku, kdo se setká s jeho okem!
Make way
Here he comes
Ring bells! Bang the drums!
You're gonna love this guy
Udělejte cestu
Tady přichází
Rozezvoňte zvony! Bušte na bubny!
Tohoto chlapíka si zamilujete
Prince Ali! Fabulous he
Ali Ababwa
Genuflect, show some respect
Down on one knee
Now, try your best to stay calm
Brush up your Sunday salaam
Then come and meet his spectacular coterie
Princ Ali! Báječný
Ali Ababwa
Poklekněte, ukažte trošku úcty
Dolů na kolena
Teď, snažte zůstat v klidu
Oprašte své nedělní salaam
Pak přijďte a poznejte velkolepou koterii
Prince Ali
Mighty is he
Ali Ababwa
Strong as ten regular men, definitely
Princ Ali
Mocný je on
Ali Ababwa
Silný jako deset mužů, rozhodně
He faced the galloping hordes
A hundred bad guys with swords
Who sent those goons to their lords?
Why, Prince Ali
Čelil cválajícím hordám
Stovce padouchů s meči
Kdo poslal ty hrdlořezy za svými pány?
Přece princ Ali
He's got seventy-five golden camels
Purple peacocks
He's got fifty-three
When it comes to exotic-type mammals
Has he got a zoo?
I'm telling you, it's a world-class menagerie
Má sedmdesát pět zlatých velbloudů
Fialové pávi
Těch má padesát tři
Když jde o exotická zvířata
Nemá on zoo?
Říkám vám, je to světový zvěřinec
Prince Ali! Handsome is he, Ali Ababwa
That physique! How can I speak
Weak at the knee
Well, get on out in that square
Adjust your veil and prepare
To gawk and grovel and stare at Prince Ali
Princ Ali! Pohledný je, Ali Ababwa
Ta postava! Jak to jen říct
Slabý v kolenou
Nu, pojďte na náměstí
Upravte si závoj a připravte se
Čumět a plazit se a zírat na prince Aliho
He's got ninety-five white Persian monkeys
(He's got the monkeys, let's see the monkeys)
And to view them he charges no fee
(He's generous, so generous)
He's got slaves, he's got servants and flunkies
(Proud to work for him)
They bow to his whim, love serving him
They're just lousy with loyalty to Ali! Prince Ali!
Má devadesát pět bílých perských opic
(Má opice, koukněte opice)
A za dívání si nic neúčtuje
(Je šlechetný, tak šlechetný)
Má otroky, služebníky a poskoky
(Hrdně pro něj pracují)
Klaní se jeho rozmaru, rádi mu slouží
Jsou jen mizerní vůči věrnosti k princi Alimu! Princi Alimu!
Prince Ali!
Amorous he! Ali Ababwa
Heard your princess was a sight lovely to see
And that, good people, is why he got dolled up and dropped by
With sixty elephants, llamas galore
With his bears and lions
A brass band and more
With his forty fakirs, his cooks, his bakers
His birds that warble on key
Make way for prince Ali!
Princ Ali!
Milující je on! Ali Ababwa
Slyšel, že vaše prince je krásná na pohled
A to, dobří lidé, je proč dorazil a zůstal
S šedesti slony, habaděj lam
S medvědy a lvy
Dechovkou a mnohem více
S čtyřeti fakíry, kuchaři, pekaři
S ptáky, kteří kolísají tón
Udělejte cestu pro prince Aliho

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aladdin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.