Playlisty Kecárna
Reklama

Nothing In the World (Quite Like a Friend) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I parachuted down into the Taj Mahal
I rollerbladed all along the great Great Wall!
I even made the famous Leaning Tower fall,
But who was with me through it all?
Nobody!
Skákal jsem padákem do Taj Mahal
Plachtil jsem kolem Velké zdi!
Dokonce jsem skočil ze známé Šikmé věže
Ale kdo se mnou během toho všeho byl?
Nikdo!
The Moscow Circus hired me to fly trapeze
On Mount Olympus won a race with Hercules
It's easy when you're chased by killer bees
Who said "geshundheit" when I sneezed
Moskevský cirkus mě najal na hrazdu
Na Olympu jsem vyhrál závod s Herkulem
Je to snadné, když tě honí zabíjácké včely
Kdo řekl "zdravíčko", když jsem kýchl
So now I'm home
Home again with you
You chase the clouds away
Whenever I am blue
(You're always blue)
And the pyramids I highly recommend
There is nothing in the world quite like a friend
Tak teď jsem doma
Zase doma s tebou
Odháníš mraky
Kdykoliv je mi smutno
(Ty jsi pořád modrý)
A pyramidy vřele doporučuju
Na světě není nic podobné příteli
Slept like a babe in Bombay on a bed of nails
Moroccans loved my daring dance of seven veils
I single-handedly I even saved the whales
No one was there to hear my tales!
In Acapulco joined a Mariachi band
I rode the ragin' rapids down the Rio Grande
Flew in an air balloon, but when I tried to land
Nobody laughed, or lent a hand
Spal jsem jako nemluvně na bombejském lůžku z hřebíků
Maročaný si zamilovali můj odvážný tanec sedmi závojů
I bez pomoci jsem zachránil velryby!
Nikdo tu nebyl, aby poslouchal mé vyprávění!
V Akapulco jsem se přidal k Mariachiho bandě
Projel jsem rozbouřené peřeje v Rio Grande
Letěl v baloně, ale když jsem se snažil přistát
Nikdo se nesmál ani nepodal ruku
Without you, the Amazon is just a trickle
Without you, the Sahara's not so hot
Without you, Niagara Falls is just a leaky faucet
And the QEII is just some yacht
Bez tebe je Amazanko jen pramínek
Bez tebe Sahara není tak horká
Bez tebe jsou Niagáry jen kapajícím kohoutkem
A QEII je jen jachtou
Now that I'm home,
Home again, it's clear,
All I ever wanted
Seems to be right here
I've travelled East and West
And now, I'm back again
And there's nothing in the world quite like a friend
Tak teď jsem doma
Zase doma s tebou
Odháníš mraky
Kdykoliv je mi smutno
(Ty jsi pořád modrý)
A pyramidy vřele doporučuju
Na světě není nic podobné příteli
There's nothing in the world Na světě není nic
Nothing in the whole wide world Nic v celém širém světě
There is nothing in the world quite like a friend Na světě není nic podobné příteli
Nothin' in the whole wide world! Nic na celém širém světě!

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aladdin and The Return of Jafar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.