Playlisty Kecárna
Reklama

A Whole New World - text, překlad

playlist Playlist
I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?
Můžu ti ukázat svět
Zářící, třpytivý, nádherný
Pověz mi, princezno, teď kdy
Naposledy jsi nechala rozhodnout srdce?
I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways and under
On a magic carpet ride
Můžu ti otevřít oči
Užívej si úžasu
Přes, strannou a pod
Na kouzelném koberci
A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we're only dreaming
Celý nový svět
Nový fantastický pohled
Nikdo nám neřekne ne
Nebo kam jdeš
Nebo řekne, že sníme
A whole new world
A dazzling place I never knew
But when I'm way up here
It's crystal clear
That now I'm in a whole new world with you
Now I'm in a whole new world with you
Celý nový svět
Oslňující místo, které jsem nikdy neznala
Ale když jsem tady
Je naprosto jasné
Že jsem v zcela novém světě s tebou
Teď jsem v zcela novém světě s tebou
Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky
Neuvěřitelné památky
Nepopsatelný pocit
Tyčící se, padající, volnoběžný
Skrz nekonečnou diamantovou oblohou
A whole new world
Don't you dare close your eyes
A hundred thousand things begin
Hold your breath - it gets better
I'm like a shooting star
I've come so far
I can't go back to where i used to be.
Celý nový svět
Neopovažuj se zavřít oči
Sto tisíc věcí začalo
Zadrž dech - tak je to lepší
Jsem jako padající hvězda
Přišel jsem tak zdaleka
Nemůžu se vrátit, tak kde jsem býval
A whole new world
Every turn a surprise
With new horizons to pursue
Every moment gets better
I'll chase them anywhere
There's time to spare
Let me share this whole new world with you
Celý nový svět
Všechno je překvapením
S novým horizontem ke sledování
Každý moment se stává lepším
Budu je pronásledovat kamkoli
Je tu čas nazbyt
Dovol mi sdílet tenhle celý nový svět s tebou
A whole new world
A whole new world
That's where we'll be
That's where we'll be
A thrilling chase
A wondrous place
For you and me
Celý nový svět
Celý nový svět
To je kde budeme
To je kde budeme
Vzrušující honička
Úžasné místo
Pro tebe a mě

Text přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Aladdin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.