Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
yeah,
its a classic baby,
i been all over the world, 
but ya'know,
jo,
jehoklasické dítě ,
Byl jsem po celém světě ,
ale ya'know ,
georgia?
Theres nothing i wouldn't do fo' ya'
i hope you don't mind that i show ya'
i want the whole world to know ya'
cause waking up here in the mornin'
got me movin' soon as im yawnin'
im ready and risin', grindin', shinin', socializin', enterprisin',
and on my mind is glory,
so somebody tell my story,
you people might think that it's boring,
but georgia you wont ignore me?
you treated me oh so well,
impertically atl,
and when ever you wanna see me,
hey its easy, you can meet me
im on ???? come on!
Gruzie ?
Theres nic, co bych neudělal FO " ya "
Doufám, že vám nevadí , že jsem ukážu "
Chci, aby celý svět věděl, ya '
způsobit probuzení tady v Dobré ráno
mě Movin ' jakmile im yawnin "
im ready a Risin ' , grindin " svítilo " , socializin " enterprisin "
a mám na mysli , je sláva,
tak mi někdo říct můj příběh ,
vy lidé by si mohl myslet , že je to nuda ,
ale gruzie jste zvyklý mě ignorujete ?
jste se ke mně chovali ach tak dobře ,
impertically atl ,
a když někdy budete chtít se mnou mluvit,
hej je to snadné , můžete se se mnou setkat
im na ? ? pojď!
rae's chorus: whenever on a mission, im alive in the states,
call me once your missing, you can try to keep up,
everyday on the grind, your never slowin' us down, yeh-eh
everyones thinkin' in the city well i know,
im never gonna stop baby, try to keep up,
everyday on the grind, you never slowin' us down, yeh-eh
Rae sbor : kdykoli na misi , im živý ve Spojených státech ,
zavolejte mi , jakmile si vaše chybí, můžete zkusit držet krok ,
každý den na grind , vaše nikdy slowin "my dole , yeh - eh
každého z nás přemýšlela ve městě dobře vím ,
im nikdy zastavit dítě , snažte se držet krok,
každý den na grind , nikdy slowin "my dole , yeh - eh
they say its greater in decater,
where them players like to say
a fell in love mary-ella,
just as much as i regret her,
apple johns, creek, palm beach,
ridin' through dumwood, it very good,
and when im in collage, talk about my hoodie
they'd be grindin',
you know that i'd be drivin'
to keep my people smilin',
and at east point ridin',
my family out and bank head, bake set, told me keep it bouncin'
so im shoutin'
everybody i can see in on my balcony, its on
říkají, že jeho vyšší v decater ,
kde jim hráči chtěl říci,
Zamiloval mary - ella ,
stejně jako lituji ji ,
jablko Johns Creek , Palm Beach,
Ridin ' přes dumwood , je velmi dobrá,
a když im v koláži , mluvit o svém kapucí
že bych se grindin "
Víte, že bych drivin "
aby můj lid usmívá "
a na East Point Ridin '
moje rodina , a banka hlava, péct set, mi řekl, že si to Bouncin "
tak im shoutin "
každý vidím na můj balkon , jeho na
rae's chorus again Rae sbor znovu
here we go hard, every city, every night, no shame in what we're doing cause we livin' fast lives
grindin' every day, no standin' in our way, and theres nothing you can say cause these are our days(x2)
je to tady těžké, každé město , každou noc , není žádná ostuda , co děláme protože jsme Livin ' rychlé životy
grindin " každý den, ne stojím ' v cestě , a tu nic, co můžete říci způsobit to jsou naše dny (x2)
yeah atl me!
thats so slow
we getting in
georgia i love you baby
jo atl já!
to je tak pomalý
jsme se dostat do
Gruzie Miluji tě dítě
rae's chorus again Rae sbor znovu

Text přidala lisra

Překlad přidala lisra

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.