Playlisty Kecárna
Reklama

Death from a Lovers Hand - text, překlad

playlist Playlist
The moon will be my witness
As the shovel hits the ground
Screams that will be unheard
And their bodies never found
Měsíc bude mým svědkem
Když lopata dorazí na zem
Křik, jež bude nevyslyšen
A jejich těla nikdy nenalezena
Forgive the torture
Through the darkness of your eyes
I feel the pressure
From within my regret cries
Odpusť utrpení
Skrze temnotu tvých očí
Cítím tlak
Odkud má lítost pláče
Death from a lovers hand
(You made me go this far)
I reach for your dead cold hands
(Please absolut all my sins)
Smrt z rukou milence
(Přinutilas mě zajít tak daleko)
Sahám po tvých chladných rukou
(Prosím, očisti mě od mých hříchů)
The soil will be your cold grave
As the ravens sing their songs
Screams that will be unheard
Your heart is where it belongs
Země bude tvým chladným hrobem
Když havrani pějí své písně
Křik, jež bude nevyslyšen
Tvé srdce je tam, kam patří
Death from a lovers hand
(You made me go this far)
I reach for your cold hands
(Please absolut all my sins)
Smrt z rukou milence
(Přinutilas mě zajít tak daleko)
Sahám po tvých chladných rukou
(Prosím, očisti mě od mých hříchů)
Live - Love - Hate - Kill
As I sacrifice all your life
I will live I live again
And I worship your dead face
I will live I live again
Žít - Milovat - Nenávidět - Zabíjet
Když obětuji celý tvůj život
Znovu ožiji
A klaním se tvé mrtvé tváři
Znovu budu žít

Text přidala MissH

Video přidal Louis16

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Blessings from a Blackened Sky

Reklama

The Sorrow texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.