Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Chill is dripping silently,
I am drowning in myself.
My hope has left me alone and barren,
my grave - the only loving place.
I hate my own loathsome smell,
this stench and old-age and maledorous fear.
How I hate each mortal cell that is rottingly
existing deep inside of me...
I cannot bear the sun so I close me eyes,
it is the perfect day to end this wretched life.
Give me the reason to life so that I might laugh
at least I'll try in bitterness...
Stop the waiting, the cruel waiting for nothing.
All I want is to forget, finally
in Sleep of Death...
I could die just like a christian.
I could fade away in sleep
but I want to die for someone,
for the one who waits for me.
I long to be a sacrifice for the Lord,
my Lord of the Darkest Side.
Everyday is a perfect day, a perfect day for suicide...!
Deliver me from the mindless crowd
when steps grow dumb behind my back.
Save me from their poisoned locks
harassing like daggers through my neck...
Here, where it's like hell to exist
only Death can bring salvation.
Please, release me from my chains that crucify me
to my eternal tribulation.
Here, where even my own image is spitting,
where I have to hide my face.
Where the distress seems so endlessly,
in this god-forsaken place...
In a former time in a long forgotten place,
when the masks and the faces had been identical twins.
As our sanctuaries were locked to hypocritical lies
now befouled they lay bare as they stalked in
so well gisguised...
Suicide, sweet suicide
deepest darkness veils my eyes...
Suicide, sweet suicide
jet-black darkness clouds my mind...
Suicide, sweet suicide
Deepest darkness in my heart...
Suicide, sweet suicide
my unclean soul, I know no light...
Zděšení tiše kape,
topím sama sebe.
Má naděje mě zanechala samotnou a prázdnou,
můj hrob - to jediné milované místo.
Nenávidím svou vlastní odpornou vůni,
smrdí starobou a zapáchajícím strachem.
Jak já nenávidím každou smrtelnou buňku, která se rozkládá
a existuje hluboko uvnitř mě...
Nesnesu slunce, tak zavírám oči.
Je to skvělý den, abych skončila tento ubohý život.
Dej mi důvod žít, abych se mohla smát
alespoň to zkusím v hořkosti...
Přestávám čekat, kruté čekání na nic.
Všechno, co chci, je zapomenout, konečně
ve spánku Smrti...
Mohla bych zemřít jako křesťan.
Mohla bych skonat ve spánku.
Ale já chci zemřít pro někoho,
pro toho, kdo na mě čeká.
Toužím být obětí pro Pána,
mého Pána Nejtemnější strany.
Každý den je ten skvělý den, skvělý den pro
sebevraždu...!
Odveďte mě od tohoto nesmyslného davu,
když za mými zády rostou hloupé kroky.
Zachraňte mě z jejich otráveného vězení,
které na mé doléhá jako dýky do mého krku.
Tady, kde je to jako Peklo na zemi
jen Smrt může přinést spasení.
Prosím, osvoboďte mě z mých řetězů, které mě ukřižují
k mé věčné strasti.
Tady, kde dokonce moje vlastní představa si odplivává,
kde musím skrývat svou tvář.
Tam, kde utrpení se zdá tak nekonečné,
v tomhle Bohem zapomenutém místě...
V dřívějším čase v dlouho zapomenutém místě,
když masky a tváře jsou identická dvojčata.
Když naše útočiště jsou zamknuté pokryteckými lžemi,
teď špinavé leží nahé, protože kráčely
dobře maskované.
Sebevražda, sladká sebevražda
nejhlubší temnota zastiňuje mé oči...
Sebevražda, sladká sebevražda
temnota černá jako uhel zatemňuje mou mysl...
Sebevražda, sladká sebevražda
nejtemnější temnota v mém srdci...
Sebevražda, sladká sebevražda
má nečistá duše, neznám žádné světlo...

Text přidala Moonlight

Video přidala KirmaLee

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Todeswunsch

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.