Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Will I become like the old man from next door?Stanu se taky tím, čím se stal ten starý muž ze sousedství?
Obsessed with fear of losing his mind,
he soon couldn't take care of himself anymore.
He had no friends or relatives to look after him,
only once a week some male nurse dropped in.
Posedlý strachem ze ztráty zdravého rozumu,
se už brzo o sebe nemohl ani postarat.
Neměl žádné přátele nebo příbuzné, kteří
by se o něj postarali.
Jen jednou za týden se k němu zastavil nějaký zdravotní bratr.
He was found in his bed, dehydrated...
unconscious, as he was, they brought him to a diffrent place.
Našel ho v jeho posteli, dehydrovaného...
v bezvědomí, vzali ho na jinam.
"We have never heard of him since..." "Neslyšeli jsme o něm už...."
He lived alone in his house for most of his life,
and I wouldn't be surprised,
If he had died the same day they put him in a room
with the people he'd never seem before.
Žil sám ve svém domě většinu svého života,
a nebyla bych překvapená,
kdyby zemřel v ten samý den, kdy ho dali na pokoj
s lidmi, které nikdy předtím neviděl.
He had a wild garden behind his house...
so beautiful and dark.
woodpeckers and squirrels lived there,
and hedgehogs, mice and martens.
Hazelnut-trees and wild strawberries grew,
and cherries, apples and pears, and currants of red and black...
all hidden in this private place.
Měl divokou zahradu za svým domem...
tak krásnou a temnou.
Žili tam datlové a veverky,
a ježci, myši a kuny.
Lískové keře a divoké jahody tam rostly.
A taky višně, jablka, hrušky a rybíz, červený
i černý....
Všechno to bylo schované na tomto privátním místě.
In the safety of the shadows the fragile fern slept,
along the winding paths the wild-flowers wept,
snowdrops noddled their little heads in spring,
of which I do not know the names...
V bezpečí stínů křehké kapradiny spaly,
podél klikatící se cestičky divoké květiny plakaly.
sněženky pokyvovaly svýma maličkýma hlavičkama na jaře, a mnoho dalších
jejichž neznám názvy.
And, of course, there was ivy everywhere. A samozřejmě, rostl tam také břečťan.
It happend the same week they took him away
workers hacked down all the trees in the garden...
hired by the envious people outside... who had always terrified
by the beauty that enchanted this place,
and the darkness it was breathing.
Stalo se to toho týdne, kdy ho odvedli pryč.
Dělníci pokáceli všechny ty stromy v zahradě,
najatí závistivými lidmi z venku, kteří byli vždycky
vyděšeni krásou, která okouzlila toto místo,
a temnotou, která tam dýchala.
Yet, none of them could keep the DEAD BIRDS FROM SINGING... Už nikdo z nich nezastaví mrtvé ptáky zpívat...

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

La Chambre D'Echo

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.