Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
(the mirror ... is the theatre ... where the autopsy ... begins)
please, be so kind to leave this place,
none of your kin(d) is wanted here;
a dreadful tremor shakes these walls ...
your presence vibrates violently.
(zrcadlo...je divadlo, kde začíná... pitva)
Prosím, buď tak laskavý a opusť toto místo,
nikdo tvého druhu tu není vítaný.
Příšerné chvění otřásá těmito zdmi...
Tvá přítomnost pulzuje násilně.
over many years we've built the utmost fragile atmosphere,
we cant allow the uninvited visitor(s) to interfere.
the balance here's most delicate, and our salvation, if you wish,
yes, our existence as a whole is depending on this sacred place.
Léta jsme stavěli co největší křehkou atmosféru.
Nemůžeme dovolit nezvaným návštěvníkům, aby se do toho pletli.
Ta rovnováha tady je nejkřehčí a naše spása, když chceš.
Ano, naše bytí jako celek závisí na tomto posvátném místě.
a silence, powerful and true, a minimum of what we seek,
pervading everything and all ...
it can be heard, can be perceived.
this silence, you must understand, a quiet state of rest and calm,
is like a temple in itself, keeps the secluded soul(s) from harm.
its gentle light is almost dark, a peaceful semble of the tomb,
a certain chill's predominant...
as most things here have ceased to move.
Ticho, mocné a pravdivé... minimum toho, po čem pátráme.
Prostupuje všechny a všechno.
Dá se slyšet a vnímat
Toto ticho, rozuměj - tiché místo odpočinku a klidu,
je jako chrám sám v sobě, chrání duše v ústraní.
Jeho jemné světlo je téměř tmavé, pokojné zdání hrobky.
Určitý chlad tu převažuje...
jako většina věcí tady se musí zastavit, aby se mohly hnout.
our lord is sleeping in his chambers, the centre of our sanctuary,
he's not receiving anyone...
he has not seen a soul in years.
so long ago our lord's retired from the affaires your world to show,
we've never heard your name before...
our lord's not well, you have to go.
Náš Pán spí ve svých komnatách, v centru našeho útočiště.
Nepřijímá nikoho.
Neviděl jedinou duši už věky.
Tak dávno už ho přestaly zajímat věci, které se dějí ve vašem světě.
Nikdy předtím jsme neslyšeli tvoje jméno...
Našemu Pánovi není dobře, musíš odejít.
please, be so kind to leave this here;
a dreadful termor shakes these walls...
your presence vibrates violently.
Prosím, buď tak laskav a odejdi.
Příšerné chvění otřásá těmito zdmi...
Tvá přítomnost pulzuje násilně.
Please ... - leave! Prosím odejdi!

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

La Chambre D'Echo

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.