Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
We know the secret reason, the reason for his parricide the silent and illusive try to stop the fleeting hand of time. A strategy, that will always be but a hopeless venture, bound to fail, and all he ever does conceive is a twisted kind of burial; which he had never though to yield...- as something further lies concealed.Známe ten tajný důvod, důvod pro jeho
otcovraždu, tichý a klamný pokus zastavit ty
plynoucí ručičky času. Strategie, která bude vždycky
jen beznadějně riskantní, odsouzena k nezdaru, a všechno
čeho on kdy dosáhne, je zvrácený druh pohřbu,
o kterém si nikdy nemyslel, že se ho vzdá...-protože něco
dále leží skryté.
Burying the children in a hurry, secretly within the tomb, in the gentle safety ... of his own belly, where, soundly asleep, they'll be waiting for the time of their delivery ... and exactly that's the irony! Something that he had never thought to yield...- as something further lies concealed. Ve spěchu pohřbívá děti, tajně v hrobce,
v něžném bezpečí svého vlastního břicha,
kde tvrdě usnuly a budou čekat na čas
svého narození...a přesně tohle je ironie!
Něco, o čem si nikdy nemyslel, že se toho vzdá...protože něco
dále leží skryté.
Fear ... this is the secret name, driving force and motivation for his attempt to stop the wheal; yes, something further leis concealed. We tru ly know the secret reason, still something further lies concealed, the dreadful murder, a sad illusion, now something else shall be revealed:
I, your child, bury myself within your body eagerly, forbidden taste, never admitted, driven by the ghouls of fear . Refuge for unspoken longing(s), we are not quite ready for this world; in silent slumber of a darker safety...- into my mother's womb I want to return.
Strach...to je to tajné jméno, hnací síla a
motivace pro jeho pokus přestat se šrámy.
Ano, něco dále leží skryté. My opravdu známe
ten tajný důvod, ani něco dále leží
skryté, ta hrozná vražda, smutný klam, teď
má být odkryto něco jiného:
Já, tvé dítě, se pohřbívám dychtivě do tvého těla,
zakázaná chuť, popřená, hnána
démony strachu. Útočiště pro nevyřčené touhy,
nejsme ještě připraveni pro tento svět, v tichém
spánku temného bezpečí...do lůna své matky se chci
vrátit.

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs From The Inverted Womb

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.