Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I once made a Confession, it won't happen again,
I've killed all my Desires after that fateful Day...
Jednou jsem se přiznala, už se to nikdy nestane,
Zabila jsem toho osudného dne všechny své touhy...
I once had an er****** well... sort of... at the Age of Five,
we fumbled in the Bushes, Yes, we made out in broad daylight.
Kdysi jsem měla erekci...no...tak trochu...když mi bylo
pět.
Hráli jsme si ve křoví, ano, zjevně jsme se tam muchlovali
za denního světla.
Not sandbox, slide or jungle-gym,
entertained a different whim:
our groins playfully occupied...
it was our first and only time.
Pískoviště, skluzavka nebo tělocvična
neuvážila ten rozdílný vrtoch.
zabývali jsme se hravě našimi rozkroky...
To bylo poprvé a pouze jednou.
Because I failed to take into account
that my Sickness would be spread around:
All the Parents gave advice to shun
that dirty little Fairy who was out to stain their precious sons...
Protože jsem nevzala v potaz, že
má nemoc by se mohla rozšířit.
Všechny rodiče radili, aby se vyhýbali
té špinavé malé víle, která poskvrnila
jejich milované syny.
Sometimes, in those lonely Hours,
I can hear His voice in my Head,
the most erotic Promise that a Man has ever made:
"If you were a landscape Love,
a kingdom I came passing through,
I'd stop and reach down for my Penis and urinate all over You."
Někdy, v těch osamělých hodinách,
slyším Jeho hlas v hlavě,
ten nejerotičtější slib, který muž kdy dal:
"Jestli jsi byla v krajině lásky,
v království, kterým procházím,
zastavil bych a sáhl si na penis a všude tě pomočím.
I once had an Aquaintance too,
who liked to wrestle me (me me),
he'd put me in a Headlock or he'd simply sit on Top of me.
One sunny day then I found out
that touching me got him aroused,
which gave a whole new meaning to
the Squats our Gym-coatch made us do...
Jednou jsem měla také známost,
které se líbilo zápasit se mnou.
On by mi nasadil Headlock nebo by se prostě
jen na mě posadil.
Jednoho slunného dne jsem pak zjistila, že
dotýkání se mě ho vzrušuje,
což dalo nový význam
dřepům, které po mě ten trenér chtěl.
... Where he had to sit on my Shoulders all Sweat & sighs,
my Head embedded firmly between his strong warm Thighs.
Perhaps all this got me somewhat predisposed...
... for butch guys, Bears and things you're not supposed to do...
Tam, kde seděl na mých ramenou, všechen pot a
vzdechy,
má hlava byla zaražená mezi jeho silná
teplá stehna.
Snad možná všechno tohle mě tak nějak udělalo náchylnou
k tvrdým chlapům, medvědům a věcem, které nemusíš dělat.
Sometimes, in those lonely Hours,
I can hear His voice in my Head,
the most erotic Promise that a Man has ever made:
"If you were a landscape Love,
a kingdom I came passing through,
I'd stop and reach down for my Penis and urinate all over You."
Někdy, v těch osamělých hodinách,
slyším Jeho hlas v hlavě,
ten nejerotičtější slib, který muž kdy dal:
"Jestli jsi byla v krajině lásky,
v království, kterým procházím,
zastavil bych a sáhl si na penis a všude tě pomočím.

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Have You Seen This Ghost?

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.